Kouluttaja, luonnonvara-ala - Hyria koulutus Oy

Kouluttaja, luonnonvara-ala - Hyria koulutus Oy

Hyria koulutus toteuttaa Hyvinkään-Riihimäen alueella opiskelijoiden tarpeita palvelevaa ammatillista koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa. Haluamme olla ammatillisen koulutuksen arvostetuin edelläkävijä ja vahva alueellinen vaikuttaja. Tervetuloa joukkoomme.

Hyria koulutus Oy:n luonnonvarayksikössä Hyvinkäällä (Uudenmaankatu 249) järjestetään seuraavia tutkintoja: luonto- ja ympäristöalan, maatalousalan, metsäalan ja puutarha-alan perustutkintoja sekä luontoalan, maatalousalan, metsäalan ja puutarha-alan ammattitutkintoja.

Haemme luonnonvara-alojen koulutuksiin vastuukouluttajaa. Hakijalta vaaditaan monipuolista tuntemusta ja käytännön kokemusta luonnonvara-alan tutkintojen työtehtävistä. Tehtäviin kuuluu opetuksen lisäksi vastuukouluttajana toimiminen, koulutusten suunnittelu, organisointi ja kehittäminen sekä näyttötoimintaan ja työelämäyhteistyöhön liittyvät tehtävät.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa maa- tai metsätalous-, puutarha-, luonto- tai ympäristöalojen korkeakoulututkintoa sekä pedagogista pätevyyttä, monipuolista alan tuntemusta ja käytännön työkokemusta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Eduksi luetaan monipuolinen opetuskokemus, näyttöjen organisointi- ja vastaanottamiskokemus, kokemus opiskelijoiden ohjauksesta ja vastuukouluttajana toimimisesta.

Kelpoisuusehdot tehtävään määräytyvät asetuksen (A14.12.1998/986) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Palkkaus määräytyy ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevan työehtosopimuksen mukaan. Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (Laki 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissämme on käytössä koeaika. Ensisijaisen toimipisteen lisäksi työssäkäyntialueena ovat kaikki Hyrian koulutuksen järjestämispaikat.

Lisätietoja

http://www.hyria.fi

Koulutuspäällikkö Hillevi Koivusalo, p. 050 387 3933, hillevi.koivusalo@hyria.fi

Luonnonvara-ala
Osoite: Uudenmaankatu 249, Hyvinkää

Hyria koulutus Oy tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä useita koulutusvaihtoehtoja työyhteisöille. Vuosittain tuhannet opiskelijat sekä sadat yritykset ja yhteisöt hyödyntävät kattavaa tarjontaamme oman osaamisensa ja toimintansa kehittämiseksi. Toimimme pääsääntöisesti Hyvinkäällä ja Riihimäellä, mutta järjestämme koulutuksia myös valtakunnallisesti. Toimipisteitämme on viidellä eri paikkakunnalla.
Hyria konsortioon kuuluvat lisäksi Hyria säätiö sr, Hyria Business Institute Oy ja Hyria palvelut Oy. Meillä työskentelee yli 500 osaajaa.

Tutustu työnantajaan