Koulutussuunnittelija (2), POPsote-hanke - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

POPsote-hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen hankekokonaisuus, joka muodostuu tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta ja sitä tukevien rakenneuudistuksen osahankkeista. Hankekokonaisuus on osa kansallista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta ja kehittämistyötä sekä valmistautumista tuleviin maakunnallisiin hyvinvointialueisiin.

Hankkeessa ovat mukana kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnat (+ Simon kunta) ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisorganisaatiot. Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen tämänhetkinen kokonaisbudjetti on noin 15,8 milj. €.

POPsoten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa toteutetaan neljää kehittämisohjelmaa:
- Lapset, nuoret ja perheet
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut
- Ikäihmisten palvelut
- Hoitotakuu

Kehittämisohjelmia toteutetaan yhdessä maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisorganisaatioiden kanssa. Jokaisen kehittämisohjelman kehittäjäresurssi on jaettu alueen sote-organisaatioiden käyttöön.

Haemme POPsote-hankekokonaisuuden kehittäjäresurssiimme täydennykseksi kahta (2) koulutussuunnittelijaa Tulevaisuuden sote-keskusohjelman kokonaisuuteen:
- Lapset, nuoret ja perheet - kehittämisohjelmaan (kokoaikainen, 100%)
- Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä hoitotakuun kehittämisohjelmiin (yhteinen kokoaikainen, 50% + 50%)

Tehtävä on määräaikainen 31.12.2021 asti. Tehtävän jatko määräytyy Tulevaisuuden sotekeskusohjelman kansallisen täydennyshaun päätösten mukaisesti vuoden 2022 osalta.

Koulutussuunnittelijan tehtävänä on suunnitella ja järjestää kehittämisohjelman hanke- ja koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset ja tapahtumat koko maakunnan alueella sekä alueittain. Koulutussuunnittelija koordinoi maakunnallista koulutussuunnitelmaa, ja toimii aluekehittäjien työparina kehittämistyössä. Koulutussuunnittelijan tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta kehittämisohjelmien mukaisten palvelujen kehittämisestä. Eduksi katsotaan kokemus maakunnallisesta kehittämistyöstä ja koulutussuunnittelusta sekä hyvät verkostot.

Tehtäviin voivat hakea kaikki tehtävistä kiinnostuneet ja hakuedellytykset täyttävät hakijat. Koulutussuunnittelija voi tulla tehtävään POPsote-hankkeen (PPSHP:n) palvelukseen. Jos kyseessä on hankealueen kuntien ja sote-organisaatioiden palveluksessa oleva henkilö, hän voi jatkaa palvelussuhteessa nykyiseen työnantajaansa, jolloin hänen työpanoksensa siirrosta POPsote-hankkeelle tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan ja PPSHP:n kesken. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä/POPsote-hankkeella on työntekijään työnjohto-oikeus. Tehtävää hakevan työntekijän/viranhaltijan on varmistettava, että hänen omassa organisaatiossaan on mahdollista tehdä tarpeellisia tehtäväjärjestelyjä, jotka mahdollistavat siirtymisen vastaanottajan tehtäviin joko kokonaan tai osittain.

Palkkaus noudattelee POPsote-hankeen kehittäjätyöntekijöiden palkkatasoa ja määräytyy pääosin oman nykyisen tehtävän mukaisesti, mikäli tehtävät vastaavat vaativuudeltaan omaa tehtävää. Palkkaus sovitaan valitun henkilön kanssa erikseen.

Pysyväisluonteinen työntekemispaikka ja etätyömahdollisuudet voidaan sopia erikseen.

Lisätietoja

http://www.popsote.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat:
Lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelma: projektikoordinaattori Leena Mämmi-Laukka, p. 050 395 0339, leena.mammi-laukka@oulunkaari.com
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelma: projektikoordinaattori Hannu Säävälä, p. 040 507 0000, hannu.saavala@ppshp.fi
Hoitotakuun kehittämisohjelma: projektikoordinaattori Anu Eskelinen, p. 050 411 9587, anu.eskelinen@kalajoki.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Konsernipalvelut, Kehitys ja viestintä, Projektiyksikkö
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sinulle suositellut työpaikat