Koulutussuunnittelija - Parikkalan kunta

Haluatko seisoa kansalaisopistokehityksen etulinjassa?

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen (1.9.2020-30.6.2022) aktiivista ja innovatiivista koulutussuunnittelijaa vastaamaan opistomme elinvoimaa tukevista hankkeista ja koulutuksista. Valintaa tehdessä arvostamme erityisesti oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja ja työllisyyskoulutuksen tuntemista. Tehtävä vaatii luovaa otetta ja mahdollisuutta liikkua kahden kunnan alueella. Valitun tulee myös itse tuottaa soveltavaa koulutusta, joten opettajapätevyys tai muuten osoitettu koulutusosaaminen vaaditaan.

Parikkalan kunnan hallinnoima Simpelejärven opisto on Parikkalan ja Rautjärven yhteinen kansalaisopisto, jonka pyrkimyksenä on toteuttaa uudenlaista, ajan haasteisiin vastaavaa toimintamallia kehittämällä alueen pitovoimaa tukevaa, kohdennettuihin tarpeisiin räätälöityä työllistävää koulutusta. Sijaintimme mahdollistaa myös ylimaakunnallisen yhteistyön.

Hankkeemme ovat etenkin pienten opistojen osalta ensimmäisiä, joissa opistotoiminnan avulla pyritään tukemaan alueen elinkeinokehitystä reagoimalla paikallisiin osaamis-/koulutustarpeisiin. Onnistumistamme seurataan mielenkiinnolla hankerahoittajiemme lisäksi myös opistoyhteisössä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Etelä-Karjalan kärjessä sijaitsevat Parikkala ja Rautjärvi ovat kauniiden järvi-ja harjumaisemien ympäröimiä omilla vahvuuksilla eteenpäin ponnistelevia kuntia. Itärajan läheisyys tuo omat mahdollisuutensa alueen kehitykseen. Tänne on hyvät liikenneyhteydet ja tarvittaessa tarjolla on edullista asumista viihtyisässä ympäristössä.

Lisätietoja

https://peda.net/simpelejarvenopisto

Tutustu työnantajaan

Timo Toivonen, opiston rehtori
044 7811 297
timo.toivonen@parikkala.fi

Simpelejärven opisto
Osoite: Harjutie 6, 59100 Parikkala

Parikkala - Parasta yhdessä

Parikkalan kunnan vetovoima perustuu monipuoliseen yritystoimintaan ja kattavaan palvelutarjontaan, jossa kuntalainen on asuinpaikastaan riippumatta keskiössä. Kunnan vahvuuksia on sen luonto, talous ja turvallisuus.

Parikkalan kunta - Savuton työpaikka