test
Kouluyhteisöohjaaja - Nokian kaupunki

Nokianvirran koulu on lähes kuudensadan oppilaan yläkoulu. Haemme koulullemme kouluyhteisöohjaajaa SKY -hankkeen pilotointiin.

Kouluyhteisöohjaajan työnkuvaan kuuluu mm. työskentelyä oppilaiden kanssa, koko kouluyhteisön, luokkien ja pienempien ryhmien kanssa. Hänen on tärkeää osata kohdata monenlaisia oppilaita ja kyetä toimimaan niin hiljaisten kuin haastavienkin oppilaiden ja ryhmien kanssa. Katsomme eduksi kokemusta työskentelystä nuorten parissa sekä jo aiempaa tuntemusta kouluakäymättömyyden problematiikkaan liittyvistä ilmiöistä.

Hankkeeseen palkattavan työntekijän tehtävänkuvaan kuuluu olennaisena osana seutukunnalliseen kehittäjäryhmään osallistuminen ja kouluyhteisötyön mallin kehittäminen. Työ ei kuitenkaan tule olemaan enimmäkseen raportointia ja palavereissa istumista vaan ennen kaikkea haemme kädet savessa - ihmistä olemaan, tekemään ja näkymään nuorten parissa. Sinulla tulee olla hyvät yhteistyö- ja organisointitaidot, sekä kyky nähdä itsekin työ, joka on tehtävä. Kouluyhteisöohjaajan tehtävänkuva tulee kehittymään lukuvuoden aikana ja siksi tärkeintä onkin innostuneisuus ja halu työskennellä nuorten joukossa, tahto oppia ja kehittää omaa tekemistä sekä kokonaisvaltainen näkemys nuoren ihmisen hyvinvoinnista.

Tehtäväkohtainen palkkaus ja työaika on KVTES/34h viikko mukainen.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa 504/2002 tarkoitettu rikosrekisteriote.


Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Harri Yli-Valkama, p. 050 3956 452 tai harri.yli-valkama@nokiankaupunki.fi

Lisätietoja

Sivistyspalvelut

Nokia on kasvava yli 33 000 asukkaan kaupunki vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Kaupungin vahva tahtotila on elinvoiman lisääminen, mm. kaupungin keskustan kehittämisen ja 3kulman yritysalueen rakentumisen myötä. Ovathan monien suomalaisten menestystarinoiden juuret jo täällä.


Osoite: Kyyninkatu 47, 37100 Nokia

Sinulle suositellut työpaikat