Kriisityöntekijä - Porin kaupunki

Sosiaalipäivystystyö on jatkuvasti kehittyvää asiakkaiden kokonaisvaltaista ja konkreettista auttamistyötä, jota tehdään yhdessä muiden viranomaistoimijoiden kanssa. Sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijänä vastaat työvuorossasi akuuteista ja välttämättömistä sosiaalityön tehtävistä yhdessä työparisi kanssa, sekä osallistut akuutin kriisityön tehtäviin.
Porin perusturvakeskus hallinnoi yhteistoiminta-alueensa ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän virka-aikaista sosiaalipäivystystä sekä virka-ajan ulkopuolella toimivaa Satakunnan sosiaalipäivystystä (16 kuntaa).
Yhdessä nämä muodostavat sosiaalipäivystystiimin johon kuuluu tällä hetkellä 8 sosiaalityöntekijää, 5 kriisityöntekijää sekä johtava sosiaalityöntekijä.
Työskentelypisteitä on kolme; Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä, Kanta-Porin paloasemalla Maakunnallisessa tilannekeskuksessa sekä Porin poliisiasemalla.

Ensisijaisia työtehtäviä kriisityöntekijällä ovat mm. lastensuojelulliset tilanteet, lähisuhdeväkivaltatilanteet, vammais-, vanhus- ja aikuisväestön kiireelliseen tuen tarpeeseen vastaaminen sekä psykososiaalisen tuen järjestäminen kriisitilanteissa. Sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijä vastaa kaikenikäisten asiakkaiden kohtaamien sosiaalisten hätätilanteiden sekä akuuttien kriisien alkuvaiheen työskentelystä ja jatkohoitoon ohjauksesta.

Hae rohkeasti mukaan dynaamiseen sosiaalipäivystystiimiimme!
Tukena ovat niin esimies, työyhteisö kuin työnohjaus. Työyhteisössämme suhtaudutaan positiivisesti koulutuksiin ja työn kehittämiseen. Meillä on myös hyvät työterveyshuollon palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 tai Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994) ja sosiaalihuoltolain 29 §:n mukainen riittävä kriisityön osaaminen.

Lisäksi edellytämme: erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimi- ja parityöskentelyyn, kykyä sietää epävarmuutta ja nopeasti muuttuvia tilanteita, asiakas- ja kehittämislähtöistä työotetta sekä kokemusta lastensuojelutyöstä.
Myös ajokortti on välttämätön.

Luemme eduksi: kriisityön koulutuksen, päivystyksellisen työn työkokemuksen, hyvät organisointi- ja dokumentointitaidot sekä valmiuden tehdä joustavasti ja sujuvasti moniammatillista yhteistyötä. Paineensietokyky ja valmius kohdata kriisitilanteessa olevia ihmisiä ovat työssä erityisen tärkeitä.

Valitun henkilön tulee esittää lääkärintodistus sekä voimassa oleva rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa. Lisäksi tilannekeskuksessa ja poliisilaitoksella työskenteleville tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Työaika: Jaksotyö 38,25h/vko. Teemme työtä 12 tunnin päivä- ja yövuoroissa.

Työ alkaa 1.7.2021 (sovittavissa)
Haastattelut pidetään 17.5 ja 20.5.2021

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Piia Pihlajamäki
piia.pihlajamaki@porinperusturva.fi, puh. 044 701 0459
Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi, puh. 044 701 6102

Lisätietoja

Sosiaalipäivystys

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: 28100 Pori

Sinulle suositellut työpaikat