Skip to main content
test
Kriisityöntekijä - Sosiaali- ja terveystoimiala

Tervetuloa tekemään kriisityötä sosiaali- ja kriisipäivystysyksikköön.

Kriisipäivystyksen kriisityöntekijöiden tehtävänä on antaa 24/7 lakisääteistä akuuttia kriisiapua äkillisissä kriisitilanteissa kaikenikäisille helsinkiläisille ja Helsingissä oleskeleville, traumaattisille tilanteille altistuneille.

Akuutteja kriisitilanteita voivat olla esimerkiksi läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet, tulipalot, erilaiset onnettomuustilanteet, oma tai läheisen vakava sairastuminen tai loukkaantuminen. Akuuttia kriisityötä luonnehditaan lyhytkestoiseksi auttamiseksi.

Kriisityöntekijän tehtävät sisältävät myös puhelimitse tehtävää palveluohjausta- ja neuvontaa sekä toiminnan kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista ja laaja-alaiseen verkosto- ja viranomaistyöhön osallistumista.

Kriisipäivystysyksikkö on osa Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystystä, jossa kriisipäivystys toimii omana yksikkönään. Sosiaali- ja kriisipäivystykseen kuuluu kriisipäivystyksen lisäksi sosiaalipäivystys, poliisisosiaalityö, päivystysten sosiaalityö ja omat tukipalvelut. Kriisipäivystyksen kriisityöntekijät tekevät arjessa yhteistyötä erityisestä sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöiden kanssa, mutta myös muiden sosiaali- ja kriisipäivystyksen yksiköiden kanssa. Kriisipäivystyksellä ja sosiaalipäivystyksellä on yhteinen perustehtävä 24/7 suuronnettomuusvalmiuden ja psykososiaalisen tuen osalta.

Kelpoisuusehdot:

Soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto kuten terveydenhuollon amk- tutkinto (esim. sairaanhoitaja) tai sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen soveltuva amk- tutkinto (esim. sosionomi) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Tulevalta kriisityöntekijältä edellytetään vahvaa työkokemusta sosiaali- ja/tai terveydenhuollon alalta, työkokemusta psykiatrisesta sairaanhoidosta ja / tai kriisityöstä. Kriisityöntekijällä tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kyky tehdä pari- ja työryhmätyöskentelyä edellyttävää päivystystyötä. Odotamme myös päivystystyön luonteen ymmärtämistä.

Tehtävän hoitamisessa edellytetään suomenkielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa ja ruotsinkielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Tulevalta kriisityöntekijältä edellytetään ajokorttia.

Kriisityöntekijän tehtävässä luetaan eduksi laaja-alainen tuntemus Helsingin kaupungin palveluista sekä kolmannen sektorin palveluverkostosta.

Eduksi luetaan ruotsin- ja/tai englanninkielen hyvä suullinen taito. Toivomme myös, että olet oma-aloitteinen ja kehittämisotteen omaava rento tyyppi ja hyvä tiimityöntekijä.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava kriisityöntekijä Annika Manninen p. 040 169 8945,
johtava kriisityöntekijä Riikka Hämäläinen p. 040 168 5866,
arkisin klo.8-10

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Sosiaali- ja kriisipäivystys

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Säästöpankinranta 2 A, 5krs, 00530 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat