Skip to main content
test
Kudonnanohjaaja, Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Haettavana on KUDONNANOHJAAJAN vakinainen tehtävä Oulu-opistossa.

Kudonnanohjaaja on Oulu-opiston asiakaspalvelija, joka vastaa sähköisen tai muun vastaavan ajanvarausjärjestelmän käytöstä ja ylläpidosta, sähköisten maksujen perintäjärjestelmän hoitamisesta, loimien rakentamiseen liittyvistä työvaiheista, kudonnan neuvonnasta (puhelin-, sähköposti- ja etäneuvonta), tilauspalvelusta (myös kotikäynnit) ja materiaalien hankinnasta. Ohjaaja seuraa kankaiden, lankojen, tekstiilien, sisustuksen, välineistön yms. trendejä ja soveltaa niitä työssään. Ohjaaja huolehtii välineistön kunnosta, huollosta ja ajan tasaisessa toiminnassa pitämisestä sekä kudontatilan visuaalisesta yleisilmeestä.

Oulu-opiston kudonnanohjaajan pääasiallinen työpaikka työsuhteen alussa on Kansankadun Käsityökulmassa. Työtehtävät edellyttävät myös liikkumista mm. muissa Oulu-opiston kudonnan ohjaus- ja opetuspaikoissa.

Oulu-opiston kudontatila, Käsityökulma on kohtaamispaikka, jossa jaetaan ideoita, opitaan toisilta, kokeillaan uusia malleja ja työtapoja, jaetaan kudonnan iloa sekä oppeja asiakkaan/asiakkaiden kesken. Kudonnanohjaaja tekee aktiivisesti ja oma-aloitteisesti monipuolista yhteistyötä Oulu-opiston kädentaitojen opettajien ja asiakkaiden kanssa innostaen, kannustaen ja rohkaisten kudonnan harrastuksen pariin. Tehtävään kuuluvat myös muut työnantajan määräämät tehtävät.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa (AAMK), vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa.

Trendikkään käsityöpalvelun työntekijältä, kudonnanohjaajalta edellytetään aktiivista, oma-aloitteista ja monipuolista kädentaitojen, erityisesti kudonnan osaajuutta. Lisäksi edellytetään innostavaa ja kannustavaa työnotetta eli vahvoja sosiaalisia taitoja. Kudonnanohjaajan tulee olla kielitaitoinen ja omata hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito. Työssä edellytetään monipuolista viestintää sekä työyhteisössä että asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Eduksi luetaan perinteisten kudontataitojen moninaista hallintaa ja edellä mainitun taidon yhdistämistä kudonnan monipuoliseen kehittämiseen sekä erilaisten markkinointikanavien käyttötaitoja ja niiden lisäämistä alan kehittymisen tahdissa. Eduksi luetaan kokemus alasta, tieto- ja viestintätekniset taidot, laaja osaaminen omalta alalta, alan verkostot, kiinnostus ja osallistuneisuus omaan alaan liittyvään täydennyskoulutukseen sekä positiivinen asenne koko Oulu-opiston toiminnan kehittämiseen.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/2652/2023. Hakemukset on toimitettava 22.3.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/oulu-opisto

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat rehtori Outi Lohi, p. 040 555 0064 tai etunimi.sukunimi@ouka.fi,
apulaisrehtori Jyrki Huovinen, p. 044 703 9118 tai etunimi.sukunimi@ouka.fi ja
KäVis-tiimivastaava, käsityönopettaja Hilppa Isola, etunimi.sukunimi@eduouka.fi, p. 040 555 0070 (viikolla 11).

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Lukio, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus palvelut, Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus, Oulu-opisto

Oulu-opisto on Suomen 3. vanhin ja 4. suurin kansalaisopisto, jossa työskentelee vuosittain noin 300 työnteki-jää, joista 30 vakituista ja noin 280 tuntiopettajaa. Oulu-opiston arvot rohkeus, reiluus, vastuullisuus ja hyvin-vointi näkyvät kaikessa toiminnassamme. Opetusta annetaan noin 47 000 tuntia 100 opetuspaikkaosoitteessa. Vuosittainen netto-opiskelijamäärä on noin 12 000.

Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoil-la kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Leevi Madetojan katu 1, 90140 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat