Kulttuuriohjaaja - Kauhavan kaupunki

Kauhavan kaupungin kulttuuripalvelut järjestää ympäri vuoden monipuolisia kulttuuritapah-tumia omana toimintana sekä yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kulttuuri-palvelut vastaa myös kaupungin isänmaallisten juhlien järjestämisestä sekä taidegalleria Kaaren toiminnasta.

Tehtävä sisältää kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämien eri tapahtumien ja tilaisuuk-sien suunnittelua ja toteutusta. Tärkeänä tehtävään kuuluvana on myös kulttuurikasvatus-suunnitelma, joka on perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma siitä, kuinka lapsia ja nuoria tutustetaan paikalliseen kulttuuriin ja oman kunnan kulttuurikohtei-siin. Tehtävään sisältyy myös kaupungin kuvataiteeseen liittyvät asiat, kehittämisestä, suunnittelusta, markkinoinnista, verkostoitumisesta, yhteistyöstä sekä kuvataiteisiin liitty-vien näyttelyiden ja tapahtumien toteutuksesta vastaaminen.
Kulttuuriohjaajan tehtävään kuuluu edistää yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvinvointia sekä mahdollistaa osallistumisen kulttuuri- ja taidetoiminnan keinoin. Tehtävässä hyödyn-netään kulttuuri- ja taidetoimintaa asiakkaiden kulttuurisen, sosiaalisen ja toiminnallisen hyvinvoinnin edistämiseen. Asiakkaalle tarjotaan luovuutta tukevia toimintoja itsensä kehit-tämiseen vapaa-aikana.
Tehtävä täytetään vakinaisesti 1.9.2021 alkaen.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.
Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskente-lyyn, innostunutta otetta kehittämiseen ja sosiaalisen median käyttöön sekä moniammatil-lista tiimi- ja verkostotyön osaamista. Kuvataiteisiin liittyvä koulutus, perehtyneisyys tai työkokemus luetaan hakijalle eduksi.
Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä ja työtehtäviä on myös iltaisin ja vii-konloppuisin sekä juhlapyhinä.
Työsuhteen ehdot ja palkka määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2.550,14 euroa.
Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekis-teriote. Tehtävään valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika.
Hakemukset pyydetään toimittamaan 20.5.2021 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti kuntarekryn kautta. Hakemus voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen Elämänlaatu-palvelut, Alahärmän palvelutoimisto, Härmäntie 18, 62300 Härmä.
Haastattelut järjestetään viikolla 21.

Lisätietoja

http://www.kauhava.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa elämänlaatupalvelualueen esimies, musiikkiopiston rehtori, Päivi Paavola etunimi.sukunimi(at)kauhava.fi p.044 4834 245.

Lisätietoja

Kauhavan kaupunki, Sivistysosasto, Elämänlaatupalvelut

Kauhava on Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan kehittyvä kaupallinen ja hallinnollinen keskus. Kauhava on tunnettu yrittäjyydestä, häjyistä ja jääkäreistä, lakeusmaisemista, voimakkaasta maataloudesta, kehittyneestä teollisuudesta sekä upeista kesätapahtumista ja kasvavasta matkailutarjonnasta. Kauhavalla on työtä enemmän kuin tekijöitä. Kauhavan kaupungin työpaikat ovat savuttomia.


Osoite: Alahärmän palvelutoimisto Härmäntie 18, 62300 Härmä

Sinulle suositellut työpaikat