Kulttuuritalon vastaava työntekijä - Porin kaupunki

Kulttuuritalo Annis on sosiaalinen kulttuurikeskus, joka on vuodesta 1980 asti antanut mahdollisuuden Porin kaupungin nuorille toteuttaa omia taiteellisia visioitaan talon luomassa vapaassa ilmapiirissä. Vuosikymmenten läpi kulttuurikeskus on toiminut taiteen tekemisen laboratoriona ja nuorten henkisenä kotina. Teatteri, musiikki, kuvataiteet, seinämaalaus, valokuvaus, elokuva, performanssit ja yhteisöllisyys ovat muodostaneet taiteellisesti vapaan ilmapiirin. Annis auttaa lapsia ja nuoria löytämään kulttuurista omaa elämäänsä rikastuttavia sisältöjä, taiteen tekemisen kautta.

Kulttuuritalon vastaava vastaa Kulttuuritalo Anniksen toiminnasta ja suunnittelusta. Valittavan henkilön tehtäviin kuuluu Anniksen päivittäisen toiminnan organisointi, sidosryhmäyhteistyön suunnittelu ja organisointi, hankehallinnointi, budjetin seuraaminen ja kehittäminen sekä asiakastyö. Lisäksi hän suunnittelee ja koordinoi talon henkilöstön työtehtäviä sekä edustaa Kulttuuritalo Annista yhteistyöverkostoissa niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Valittavalla henkilöllä tulee olla myös valmiuksia kulttuurialan projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja ohjaamiseen yhdessä lasten ja nuorten ryhmien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto.

Eduksi luetaan laaja kokemus tapahtumatuotannosta, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä lasten, nuorten ja erityisryhmien kanssa työskentelystä. Vahva kulttuurialan tuntemus ja osaaminen sekä kokemus taiteellisesta työskentelystä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää asiakaskeskeistä työotetta, hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja työyhteisötaitoja sekä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja.

Työ sisältää satunnaisesti myös ilta- ja viikonlopputöitä.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47, (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 1852.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa

Lisätietoja

http://www.pori.fi/kulttuuritaloannis

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin
jyri.traskelin@pori.fi

Lisätietoja

Porin kaupunki, Sivistystoimiala, Kulttuuriyksikkö, Taide- ja kulttuuripalvelut, Lasten kulttuuri

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: 28100 Pori

Sinulle suositellut työpaikat