Kultursekreterare - Kirkkonummen kunta

Kultursekreterare - Kirkkonummen kunta

Är du intresserad av ett mångsidigt uppgiftsområde inom kulturarbetet?
Vi söker en kultursekreterare till ett ordinarie anställningsförhållande från och med 1.8.2019.

Till kultursekreterarens uppgifter i Kyrkslätt hör utveckling av kommunens kulturverksamhet, kommunikation, kontorsuppgifter samt tvåspråkig kundtjänst. Kultursekreteraren deltar i planeringen och genomförandet av evenemang och händelser samt i Ragvalds museiområdes verksamhet.
I tjänsten iakttas kontorsarbetstid, men ibland är det arbetsuppgifter också på kvällar och veckoslut.

Behörighetskravet är för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå. En framgångsrik skötsel av uppgifterna förutsätter kännedom om kulturväsendet samt goda kunskaper i kontorsprogram. Erfarenhet av kommunalförvaltningen samt flytande kunskaper i finska och svenska räknas som merit, likaså kännedom om lokalhistorien och museibranschen. Arbetet kräver självständighet, initiativrikedom och goda sociala färdigheter.

På uppgiften tillämpas en prövotid på sex (6) månader.

Ansökningar ska i första hand lämnas in elektroniskt via länken https://www.kuntarekry.fi/se/ senast 3.6.2019 kl. 12:00. (Jobbnyckel 231289)

Lisätietoja

http://www.kyrkslatt.fi

Maaret Eloranta, kulturdirektör, s-posti: maaret.eloranta@kirkkonummi.fi växel 09-29671

Bildnings- och fritidssektorn, Fritidstjänsterna, Kulturtjänsterna
Osoite: Ervastvägen 2, 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan