Skip to main content
test
Kummiluokkatoiminnan koordinaattori ja apuohjaaja - Kokkolan kaupunki

KUMMILUOKKATOIMINNAN KOORDINAATTORIN (70%) JA APUOHJAAJAN (tuntityö n. 20-38t/kk) MÄÄRÄAIKAISET TOIMET

Haemme nuorisopalveluiden alaisuudessa toimivalle Rokkikoululle sen kummiluokkatoiminnasta vastanneen henkilön eläköityessä koordinaattoria vastaamaan toiminnan koordinoimisesta ja vetämisestä, 7.8-15.12.2023 sekä apuohjaajaa kummiluokkatoiminnalle ajalle 15.8-15.12.2023. Toiminnan uudelleen järjestäytyessä tavoitteena on sen vakiinnuttaminen ja toimien vakinaistaminen vuodesta 2024 eteenpäin.

Kummiluokkatoiminta on musiikillista, nuorisokeskus Vingellä sijaitsevan Rokkikoulun tiloissa tapahtuvaa yhteistoimintaa, joka kohdentuu erityisesti peruskoulun luokka-asteisiin 4-9 sekä koulutoimen erityisryhmiin (harjaantumisluokat, sairaalakoulun oppilaat, pienluokat, maahanmuuttajien valmentava opetus ja joustava perusopetus).

Kummiluokkakoordinaattori, kummiluokkatoiminnan apuohjaaja ja luokan oma opettaja vastaavat luokkien soitto-opastuksesta. Kummiluokkatoiminnassa oppilaat tutustuvat eri soittimiin ja musisoivat bändeinä. Kummiluokkatoiminta saattaa sisältää myös laulamista, musiikkiliikuntaa ja luovaa draamatoimintaa työstettävän musiikkimateriaalin pohjalta. Osa kummiluokkatoiminnasta voidaan toteuttaa oppilaiden omilla, Kokkolan kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevilla, kouluilla. Koordinaattori osallistuu työaikansa ja kummiluokkatoiminnan mahdollistaessa, myös muihin Rokkikoululla tehtäviin töihin.

Kummiluokkatoiminnan koordinaattori vastaa tehtävässään toiminnan koordinoinnista, yhteistyöstä koulujen kanssa sekä tuntien suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta. Tehtävään sisältyy luokkien ja välineiden huoltoa ja valmistelua sekä eritasoisten lasten ja nuorten ohjaamista ryhmissä ja yksilöinä. Lisäksi kummiluokkatoiminnan koordinaattori osallistuu nuorisopalveluiden työyhteisön jäsenenä henkilökuntakokouksiin, Rokkikoulun opettajakokouksiin ja tarpeen mukaan muihin yhteisiin tilanteisiin. Apuohjaaja toimii kummiluokkakoordinaattorin apuna kummiluokkatuntien ohjaamisessa.

Kummiluokkatoiminnan koordinaattorin kelpoisuusehtona on soveltuva alempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus musiikinopetuksesta ja nuorten kanssa tehtävästä työstä. Apuohjaajan kelpoisuusehtona on soveltuva musiikillinen koulutus, eduksi katsotaan aiempi kokemus lasten ja nuorten kanssa tehtävästä ohjaustyöstä.

Toiminnan kohdentuessa sekä suomen- että ruotsinkielisiin kouluihin, tulee koordinaattorilla olla hyvät suulliset taidot siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. Työ edellyttää itsenäistä työotetta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata vaikeissakin elämäntilanteissa olevia nuoria. Valittavalta odotetaan myös innostusta työn kehittämiseen. Oman auton käyttömahdollisuus on eduksi.

Kummiluokkatoiminnan koordinaattorin tehtäväkohtainen palkka on 1903,00€/kk (70% työaika 26,78h/vko, KVTES 02VAP020), mahdolliset kokemuslisät määräytyvät KVTES:sin mukaan.
Kummiluokkatoiminnan apuohjaajan on tuntipalkkainen (20-27,76€/ tunti) koulutuksesta riippuen, mahdolliset kokemuslisät määräytyvät KVTES:sin mukaan.

Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Koeaika on 2kk.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen määräaikaan 2.6.2023 klo 14 mennessä www.kuntarekry.fi-sivujen kautta sekä liittämään hakemukseen mukaan kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset skannattuina. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Mikäli sähköisen hakemuksen jättäminen ei ole mahdollista, kirjallisen hakemuksen liitteineen voi toimittaa osoitteeseen: Kokkolan kaupunki/kirjaamo, PL 43, 67101 Kokkola. Kuoreen merkintä Kummiluokkakoordinaattorin / apuohjaajan määräaikainen toimi.

Lisätietoja toimesta antaa ma-to klo 14-16, kummiluokkatoiminnan vastaava opettaja, Veli-Matti Erkkilä, veli-matti.erkkila@kokkola.fi puh. 040 806 5351

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja toimesta antaa ma-to klo 14-16, kummiluokkatoiminnan vastaava opettaja, Veli-Matti Erkkilä, veli-matti.erkkila@kokkola.fi puh. 040 806 5351

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi, nuorisopalvelut

Kasvava ja kehittyvä Kokkola on monipuolinen, kaksikielinen maakuntakeskus. Kokkola tarjoaa asukkailleen korkeatasoiset asumisolosuhteet, monipuoliset ja laadukkaat peruspalvelut sekä erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kaupungin vahvuuksia ovat laadukas koulutustarjonta sekä monipuolinen elinkeinorakenne.

KOKKOLA –meillä on laajempi horisontti.


Osoite: Puutarhakatu 2, 67100 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat