Kundservicesekreterare - Vaasan kaupunki

Vi söker en vikarie för en kundservicesekreterare till sekreterarservicen vid Vasa stads koncernförvaltning från och med 1.9.2021. Vikariatet räcker cirka 11 månader.

Vasa stads sekreterarservice sköts centraliserat som stödservicearbete under koncernförvaltningen.

Kundservicesekreterarens placeringsställe är småbarnspedagogikens förvaltning (adr. Rådhusgatan 33).
Småbarnspedagogiken består av både en finskspråkig och en svenskspråkig småbarnspedagogik, i vilkas verksamhet starkt kan ses de olika språkgruppernas mångsidighet.

Till kundservicesekreterarens viktiga arbetsuppgifter hör
-uppgifter i anslutning till småbarnspedagogikens klientavgifter (förberedande, sändande, granskning)
samt klientavgiftsbeslut, där prövningsrätt inte används, behandling av gottgörelser),
-förberedande arbeten som anknyter till utbetalningen av småbarnspedagogikens servicesedlar,
-handledning och rådgivning av klienter i ärenden som ansluter sig till klientavgifterna inom
småbarnspedagogiken
-kontakt och samarbete med småbarnspedagogikenheterna samt med andra samarbetsparter.

Behörighetsvillkor är lämplig grundläggande yrkesexamen.

I uppgiften krävs god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).
Förmåga att sköta kundserviceuppgifter på engelska både muntligt och skriftligt räknas som merit.

Vi förutsätter:
-ett initiativinriktat och ansvarsfullt grepp om arbetet.
-siffernoggrannhet
-förmåga att självständigt klara av sitt uppgiftsområde och följa tidtabeller,
-god stresstålighet,
-goda färdigheter i informations- och kommunikationsteknik samt
-goda sociala färdigheter och kundservicefärdigheter.

Vi värdesätter:
-erfarenhet av mångsidiga kontorsuppgifter
-erfarenhet av t.ex. löneräkning och uppgifter i anslutning till fakturering
-förtrogenhet med Vasa stads och småbarnspedagogikens organisation
-flexibilitet och anpassningsberedskap vid förändringar
-goda färdigheter att arbeta i ett team och i en arbetsgemenskap,
-motivation att arbeta och att lära sig nytt.

Vi erbjuder mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter i ett sakkunnigt team, en bra arbetsgemenskap och en flexibel kontorsarbetstid.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2342,88 € / mån.
Prövotid är fem månader.

Intervjuerna hålls vecka 32.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren
  • Vasa stad / Koncernförvaltningen
  • JobbVisstidsanställningHeltidsarbete
  • VSA905-01-18-21
  • 1.9.2021 eller enligt överenskommelse
  • Lönesättning enligt AKTA
  • 10.6.2021 - 30.7.2021 15:00
  • VasaÖsterbotten

Kontaktinformation

Ytterligare information om uppgiften ger:
i fråga om koncernförvaltningens stödservice servicechef Ulla Niemi, tfn 040 721 9769
i fråga om småbarnspedagogiken samt arbetsuppgifterna servicechef Maria Karvonen, tfn 050 325 4821

Lär dig mer om oss

Vasa stad / Koncernförvaltningen

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat