Kunnallistekniikan päällikkö - Oriveden kaupunki

Oriveden kaupunki hakee

KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖÄ

Tehtävän hakuaikaa on jatkettu. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

Kunnallistekniikan päällikkö vastaa kunnallistekniikan tulosalueesta sekä vesihuoltolaitoksen verkostoista.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva yhdyskuntatekniikan korkeakoulututkinto.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta kunnallistekniikan rakentamisesta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta, kunnallishallinnon tuntemusta, kustannustietoisuutta sekä riittävää tietotekniikan hallintaa. Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Arvostamme esimiestaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, julkisen hankintamenettelyn, tilaajavelvoitteiden, rakennusalan yleisten sopimusehtojen tuntemusta sekä kehittämishalukkuutta.

Kunnallistekniikan päälliköllä on apunaan työmaamestari ja kaupunginpuutarhuri sekä 6 infra-alan ammattilaista.

Viran palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Virkaan valittavan on toimitettava Työterveys Pirte Oy:n todistus terveydentilastaan ennen virkasuhteen alkamista. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset 4.9.2020 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi), työavain 300414.

Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista henkilöarviointia.

Lisätietoja

http://www.orivesi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Antti Jortikka puh. 040 133 9247.

Oriveden kaupunki
Osoite: Keskustie 23, 35300 Orivesi

Orivesi on lähes 9 200 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Tampereen seudulla. Orivedellä on hyvät palvelut, monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-ajan harrastustoimintaan sekä hyvin toimivat liikenneyhteydet.

Orivesi on savuton työpaikka.