test
Kunnaneläinlääkäri - Tervon kunta

Ympäristöterveyspalveluiden toiminta alueella on avoinna 1 kunnaneläinlääkärin (praktikon) virka Keiteleellä, 1 kunnaneläinlääkärin (praktikon) virka Pielavedellä ja 1 kunnaneläinlääkärin (praktikon) virka ns. kiertävä kunnaneläinlääkäri koko ympäristöterveyspalveluiden toimialueella. Kaikkiin mainittuihin virkoihin kunnaneläinlääkäreitä haetaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Keiteleen viran sijoituspaikkana on yhteistoiminta-alueen toimipiste valinnaisesti Keitele tai Pielavesi. Toinen kunnaneläinlääkärinvirka on Pielavedellä. Pielavedellä on 3 kunnaneläinlääkärin yhteisvastaanotto.
Kiertävän kunnaneläinlääkärin viran toimipiste on Suonenjoki, mutta virantoiminta alue kattaa koko yhteistoiminta-alueen.
Kunnaneläinlääkärin virat täytetään mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan. Hakijan toiveesta virkamääräys voidaan tehdä myös määräaikaisena viransijaisuutena. Mahdollisen määräaikaisuuden kesto täysin sovittavissa. Kunnaneläinlääkäriä haetaan sekapraktiikan hoitamiseen. Virkoihin kuuluu päivystysvelvoite (1/5). Yhteistoiminta-alue jakautuu kahteen päivystysalueeseen: Pielavesi- Keitele ja Sisä-Savo (Tervo, Vesanto, Suonenjoki, Rautalampi). Päivystyskorvaukset maksetaan 1,5-kertaisina Lääkärisopimuksen mukaisiin päivystyskorvauksiin nähden. Muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät Lääkärisopimuksen ja KVTES:n mukaan.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Määräaikaiseen viransijaisuuteen voidaan valita väliaikaiset praktiikkaoikeudet omaava eläinlääketieteen kandidaatti. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, hyviä yhteistyötaitoja sekä aktiivista työotetta. Viran hoitaminen edellyttää B-ajokorttia ja oman auton.
Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n ja LS:n ja eläinlääkäriliiton suosituksen mukaan. (2553€/kk, kiertävän KELL vaativuuslisä 445 €) Palkkaus, päivystystiheys, päivystyskorvaukset ja päivystysvapaiden kertyminen paikallissopimuksen mukaisesti.
Virkaan valitun tulee ennen virkaan nimittämistä esittää hyväksytty todistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Hakemukset ansioluetteloineen ja suosittelijoineen tulee toimittaa viimeistään maanantaihin 17.1.2022 klo 15.00 mennessä

Lisätietoja

https://www.tervo.fi/ymparistoterveyspalvelut
https://www.tervo.fi/elainlaakinta

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ympäristöterveysjohtaja p.044 7499 400, maija.lehtonen@tervo.fi

Lisätietoja

Tervon kunta ympäristöterveyspalvelut

Tervon kunta tuottaa isäntäkuntana ympäristöterveyspalvelut, kattaen eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveyshuollon Suonenjoen kaupungin, Rautalammin, Vesanon, Pielaveden ja Keiteleen kuntien alueella. Ympäristöterveyspalveluihin kuuluu 1,4 valvontaeläinlääkärin ja 9 praktisoivan eläinlääkärin virkaa. Joista yksi, on kiertävä praktisoivavirka eli toimii eri toimipisteissä sijaistaen muita vakituisia praktikkoja. Alueemme on nautakarjavaltaista maatalousaluetta, mutta pieneläinten osuus kasvaa koko ajan.


Osoite: Puustellintie 35, 72400 Pielavesi
Tervon kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat