Kunnanrakennusmestari - Kittilän kunta

Kittilän kunnassa on haettavana kunnanrakennusmestarin toimi.

Tehtävässä edellytetään talonrakennusalan teknikon tutkintoa (rakennusmestari) tai talonrakennusalan ylempää koulutusta.

Kunnanrakennusmestari vastaa kunnossapidon ja investointien rakennushankkeisiin liittyvistä työnjohtajan tehtävistä toimien myös lähiesimiehenä kunnossapidon työntekijöille, myös tehtäviin kuluu toimia rakennushankkeissa turvallisuuskoordinaattorina.
Hän toimii tarvittaessa myös maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyissä vastaavan työnjohtajan tehtävissä kunnan omana työnä toteutettavissa hankkeissa. Tehtäviin kuuluu huolehtia rakennustyön tekemisestä sekä vastata tehdyn työn laadusta, säännöksistä ja määräyksistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää vastuuntuntoista ja oma-aloitteista henkilöä, joka omaa laajan tietämyksen rakentamisen eri työvaiheista, rakennusmateriaaleista ja työmenetelmistä. Lisäksi hoidettavana on muita esimiehen määräämiä työtehtäviä.

Edellytämme työkokemusta rakennustyömaan työnjohtajan tehtävistä vähintään kolmen vuoden ajalta, suomen kielen hallintaa niin suullisesti kuin kirjallisesti, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.

Tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa (määritelty Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus).

Työssä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.


Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 19.4.2021 klo 15 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

1.4.2021
Tekninen lautakunta

Lisätietoja

http://www.kittila.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat tekninen johtaja Lauri Kurula 040 540 6357 lauri.kurula@kittila.fi ja kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä 040 6744 393 mauri.kivela@kittila.fi

Kittilän kunta, tekninen toimi
Osoite: Valtatie 15, 99100 Kittilä

Kittilä on vajaan 6 500 asukkaan kansainvälisen matkailun kunta, jossa toimii myös kultakaivos. Kittilässä on nuorekas ilmapiiri ja monipuoliset palvelut.

Sinulle suositellut työpaikat