Kunnossapitoinsinööri - Pietarsaaren kaupunki

Kunnossapitoinsinööri - Pietarsaaren kaupunki

Kunnossapitoinsinöörin virka teknisen palvelukeskuksen kunnallisteknisellä osastolla:

Kunnossapitoinsinööri vastaa katujen ja kunnan hulevesijärjestelmän kunnossapidosta sekä osallistuu kunnallisteknisen osaston toimialaan liittyviin kehityshankkeisiin, asiavalmisteluun ja viranhaltijapäätöksiin.

Kunnossapitoinsinööri vastaa katuomaisuuden kunnosta
- katurakenne, pintakunto, varusteet, katuvalaistus, liikenteenohjauslaitteet ja merkinnät
- kunnossapitosopimukset ja niiden seuranta
- päällystysohjelman suunnittelu
- korjausvelan hallinta

Kunnossapitoinsinööri vastaa kunnan hulevesijärjestelmästä
- kunnossapidon järjestäminen
- verkoston omaisuuden hallintajärjestelmä
- yhteistyö suunnittelun kanssa
- kehittämishankkeet
- taloussuunnittelu ja seuranta

Kunnossapitoinsinööri tekee viranhaltijapäätöksiä
- hylättyjen ajoneuvojen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtäminen
- yleisten alueiden luvista
- tilapäisistä liikennejärjestelyistä

Kunnossapitoinsinööri osallistuu
- viranomaispäätösten valmisteluun
- suunnitteluhankkeisiin
- rakentamis- tai saneeraushankkeisiin
- kehityshankkeisiin
- tutkimusten ja selvitysten tekemiseen

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tutkinto, joka on suoritettu ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Aikaisempi perehtyneisyys vastaaviin tehtäviin lasketaan ansioksi. Kielitaitovaatimuksena on suomen- tai ruotsinkielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito toisessa kotimaisessa kielessä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen sopimuksen TS mukaan. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen koeajan umpeutumista. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lähempiä tietoja antavat:
kaupungininsinööri Harri Kotimäki, 044-7851 750, harri.kotimaki@jakobstad.fi ja
tekninen johtaja Rune Hagström, 044-7851 463, rune.hagstrom@jakobstad.fi.
Virkanimikkeen (tiemestari) muuttaminen kunnossapitoinsinööriksi on vireillä.
Virkaan ei ole palkattu ketään sijaiseksi.
Hakuaikaa jatketaan 8.4 klo 12 saakka. Myös aiemmin hakemuksensa jättäneet tullaan ottamaan huomioon.

Pietarsaaren kaupunki, tekniset palvelut, kunnallistekninen osasto
Osoite: Strengberginkatu 1, Pietarsaari

Pietarsaaren kaupunki on hyvinvoivan kaksikielisen merenrantaseudun elinvoimainen keskustaajama, joka tarjoaa asukkailleen osallisuutta, turvallisuutta ja elämänlaatua, ja luo taloudellisia edellytyksiä hyvälle palvelutarjonnalle ja viihtyisälle asumiselle virikkeellisessä ympäristössä.

Tutustu työnantajaan