Kuntayhtymäjohtaja - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana pe 6.8.2021 klo 16 mennessä

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään Sosteriin
Kuntayhtymäjohtajan toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde

Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä kokemus kunnallishallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa sekä terveydenhuollon johtotehtävissä. Perehtyneisyys sosiaalipalvelujen johtotehtäviin katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää vahvoja
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Soteuudistuksessa Itä-Savon sairaanhoitopiirinkuntayhtymä - Sosteri sijoittuu
Etelä-Savon hyvinvointialueeseen.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää sairaanhoitopiirissä jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito sekä huolehtia laissa kuntayhtymälle säädetyistä muista tehtävistä. Savonlinnan keskussairaala ja yhteispäivystyspalvelut ovat käytettävissä 24/7. Erikoissairaanhoidon lisäksi kuntayhtymä huolehtii myös perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon alue kattaa Juvan ja Puumalan kunnat.

Kuntayhtymäjohtajan vastuisiin kuuluu esim.:
- johtaa kuntayhtymän toimintaa kuntayhtymähallituksen alaisuudessa
- toimia kuntayhtymähallituksen esittelijänä
- vastata kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuudesta, tehokkuudesta ja taloudesta
- johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvää muutosta organisaation eri tasoilla
- vastata suhteista erilaisiin laajoihin sidosryhmiin ja
- huolehtia toimialaansa liittyvästä edunvalvonnasta.

Valintapäätös on ehdollinen, kunnes valittu on valintapäätöksestä tiedon saatuaan 30 päivän kuluessa ilmoittanut kirjallisesti ottavansa tehtävän vastaan sekä esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan, mikä sisältää työnantajan edellyttämän arvion soveltuvuudesta tehtävään sekä huumetestin. Tehtävässä edellytetään lisäksi tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työn aloitus 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan. Virantäytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 375067.

Hakemukseen tulee liittää CV/ansioluettelo. Hakija voi esittää palkkatoivomuksen.
Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Savonlinna 15.7.2021

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen, puh. 044 281 3301, s-posti pekka.nousiainen@sosteri.fi

Lisätietoja

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 42 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.


Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna
Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat