Kuntoutusohjaaja - Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupunki (#rakasriksu) hakee perhe- ja sosiaalipalveluihin kuntoutusohjaaja vakinaiseen tehtävään vahvistamaan perhetyön ja perhekuntoutuksen työryhmää. Tule kanssamme kehittämään lapsiperheiden palveluja Riihimäelle!

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Perhe- ja sosiaalipalvelut. Vastuualue jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat Perhesosiaalityö, Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut ja Mäkikujan perhetukikeskus sekä Aikuissosiaalityö. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta kuntoutusohjaajaa.

Olemme Riihimäellä panostaneet vahvasti perhetyöhön ja perhekuntoutukseen. Riihimäkeläisille lapsiperheille on tarjolla perhetyötä eri muodoissaan, ryhmämuotoista päiväperhekuntoutusta sekä ympärivuorokautista perhekuntoutusta. Kuntoutusohjaajan tehtävä sijoittuu perhetyön ja perhekuntoutuksen työryhmään.

Riihimäen kaupungilla on monialaiset ja kattavat lapsiperheiden palvelut, jotka ovat organisoitu verkostomaisen Perhekeskuksen kautta. Työn tukena ovat erilaiset maakunnalliset kehittämishankkeet. Kehittämishankkeisiin liittyvät monipuoliset näyttöön perustuvien menetelmien koulutukset ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Asiakastyö on organisoitu systeemisen toimintamallin mukaisesti ja sen tukena ovat työnohjaukset ja konsultaatiot. Tarjoamme työn innovatiivisessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä.

Tehtävä edellyttää työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista. Eduksi katsomme kokemuksen kuntouttavasta työstä sekä erilaiset menetelmäkoulutukset. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Hakijalta edellytämme joko sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 8 § mukaista pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto tai aiempi opistotasoinen vastaava tutkinto) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukaista kelpoisuutta tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuollon opistoasteen tutkintoa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukaista kelpoisuutta. Lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattilaisena (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuoja. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika. Työ alkaa sopimuksen mukaan tai syyskuussa 2020.

Lisätietoja

http://www.riihimaki.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö Marjo Mutanen, p. 050 563 3944 tai marjo.mutanen@riihimaki.fi.
Haku päättyy ma 17.8.2020 klo 8. Haastattelut pidetään to 20.8. klo 12-16. Hakemukset http://www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki.

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala
Osoite: Jarrumiehenkatu 15, 11100 Riihimäki

Riihimäen kaupungin työntekijänä pääset kehittämään noin 30 000 asukkaan edelläkävijäkaupunkia. Tavoitteenamme on toimia ja palvella iloisella asenteella. Kiertotalous, robotiikkaopetus ja nuorisoteatteri ovat tärkeitä vahvuuksiamme. Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Kaupunkimme on ihmisen kokoinen, kaikki tärkeä löytyy kävelymatkan päästä. Riihimäen kaupunki on savuton työpaikka.