Kuntoutusohjaaja - Liedon kunta

Liedon kunnan perhe- ja sosiaalipalveluiden mielenterveys- ja päihdeyksikössä on uudelleen haettavana kuntoutusohjaajan virka 1.2.2021 alkaen.

Etsimme mielenterveys- ja päihdeyksikköön sosionomia/ kuntoutuksen ohjaajaa. Mielenterveys- ja päihdeyksikkö sijoittuu aikuissosiaalityöhön ja tiimiin kuuluu sosiaalihuollon ja terveydenhuollon työntekijöitä. Tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijä, kaksi kuntoutusohjaajaa ja lähihoitaja. Terveydenhuollon työntekijöinä tiimissä on päihdehoitaja, mielenterveystyötä tekevä sairaanhoitaja, lähihoitaja ja työttömien terveydenhoitaja. Lisäksi työhön on osoitettu kotihoidon resurssia. Lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Kuntoutusohjaajan pääasiallisia tehtäviä ovat sosiaalinen kuntoutus (sisältäen asiakkaan yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan suunnittelun, organisoinnin ja toteuttamisen), palvelutarpeen arviointityöskentely, sosiaaliohjaus sekä monialainen yhteistyö eri verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Asiakkaiden asioista vastaavana työntekijänä vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta, tavoitteellisesta työskentelystä ja arvioinnista, päätöksenteosta sekä yhteistyöstä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät ole erityistä tukea tarvitsevia.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä pari - ja tiimityöskentelyyn sekä viranomaisyhteistyöhön. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, kehittämismyönteisyyttä, aktiivista ja itsenäistä työotetta sekä hyviä organisointi- ja dokumentointitaitoja. Työ edellyttää joustavuutta, halua kehittyä sekä reflektoivaa, arvioivaa ja kehittävää työotetta. Lisäksi tehtävässä edellytetään riittävää sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemusta, kokemusta ryhmien ohjaamisesta ja työskentelystä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme työn tueksi työnohjauksen, tiimin ja esimiehen tuen. Liedon sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä SHQS -laatuohjelma.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys, kuten sosionomi AMK. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Kuntoutusohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2600,13€ euroa.

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Paula Laukamo p. 050 431 6984 (paula.laulamo@lieto.fi)

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.