Kuntoutusohjaajan toimi, fysiatrian poliklinikka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kuntoutusohjaajan toimi, fysiatrian poliklinikka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme osaavaa kuntoutusohjaajaa moniammatilliseen joukkoomme kuntoutuksen vastuualueen kuntoutusosastolle ja poliklinikoille. Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat (aivovamma-, selkäydinvamma- ja spastisiteettipoliklinikka) vastaavat Oulun yliopistollisen sairaalan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin polikliinisesta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat ovat lähetepoliklinikoita, joissa tehdään kuntoutustutkimuksia, työkykyarvioita ja kuntoutuksen suunnittelua. Fysiatrian poliklinikka on moniammatillinen ajanvarauspoliklinikka, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Arvostamme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä- ja verkostotyöosaamista sekä kokemusta potilasohjaustyöstä ja potilaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden tunnistamisen osaamista. Tehtävässä tarvitaan valmiutta kotikäynteihin sekä aktiivista ja kehittävää työotetta, vastuullisuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä kehittää työtä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa.

Kuntoutusohjaajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteessa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Kristiina Hänninen, p. 040 507 3555 tai ylihoitaja Katri Korolainen, p. 0400 811 936, sähköposti etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Kuntoutus, Fysiatrian pkl
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan