test
Kuraattori - Porin kaupunki

Hae kuraattoriksi rennon aikaansaavaan ja asiallisen omaperäiseen Ohjaamoon!

Ohjaamon palkataan kuraattori valtionavustuksella 14.2.2022 alkaen. Valtionavustus rahoitetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Avustus on käytettävissä 31.12.2024 saakka. Avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Tehtävä jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Työsopimus on ehdollinen, koska rahoituspäätös haetaan vuosittain.

Haemme Ohjaamoon henkilöä, joka kokee omiksi vahvuuksikseen nuorten auttamisen, nykyaikaiset viestintäkanavat, esiintymisen ja rohkeuden käsitellä vaikeitakin asioita. Ohjaamotyössä on eduksi, että työntekijä kykenee edistämään joustavasti useita eri tehtäviä ja omaa kyvyn priorisoida sekä toimia asiantuntijana omassa tehtäväkokonaisuudessaan ja johtamaan itseään. Olethan luova ja idearikas oman alasi persoonallinen osaaja. Ohjaamo on innostava ja jatkuvasti kehittyvä työympäristö, jossa oman työn tulokset ovat näkyviä ja motivoivia.

TEHTÄVÄNKUVAUS

Ohjaamon kuraattorin työnkuva koostuu asiakaspalvelusta, monialaisesta verkostoyhteistyöstä ja viestinnästä. Tavoitteena on sosiaalityön keinoin edistää sosiaalista hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä nuorten keskuudessa. Kuraattorin työaika on 37,75 tuntia viikossa.

Ohjaamon kuraattorin perustehtävänä on toteuttaa yhdessä muun tiimin, yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa Ohjaamon monialaisia palveluita. Ohjaamon kuraattori tuottaa asiakkaille palveluohjausta, tukea ja arviointeja ja toimii konsultaatio- ja koulutuspalvelujen tuottamisessa sekä kehittää ryhmäpalveluita osana monialaista tiimiä.

Tarkoituksena on toteuttaa ja kehittää Ohjaamoa ja kokonaisvaltaista palvelukokonaisuutta yhdessä muun tiimin ja sidosryhmien kanssa. Kuraattori kehittää ja toteuttaa opintojen nivelvaiheita sekä muuta yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kuraattori palvelee henkilöasiakkaita, ohjaa ryhmätoimintaa sekä tuki- ja ohjauskeskusteluja monialaisessa yhteistyössä sekä hoitaa ja kehittää oman osaamisalansa erityiskysymyksiä. Kuraattori tuottaa sähköisten tiedotuskanavien sisältöjä osana tiimiä, palveluja sekä dokumentoi ja tilastoi raportoitavia asioita. Hän järjestää ja markkinoi tapahtumia yhdessä muun tiimin kanssa.

TEHTÄVÄN KELPOISUUSVAATIMUKSET

sosionomi amk, laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015, 7 §, 32 §) mukainen kelpoisuus

EDUKSI LUETAAN

- hyvät yhteistyö-, esiintymis-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
- henkilöauton ajokortti
- markkinointiviestinnän osaaminen ja sisällöntuotanto
- kokemus monialaisesta työstä

Arvostamme myös käytännössä osoitettua yhteistyökykyä sekä hyvää neuvottelutaitoa ja asiakaspalvelutaitoa, hyviä valmiuksia verkostomaiseen yhteistyöhön sekä kykyä monialaiseen työskentelyyn ja itsenäistä työotetta.

TYÖPAIKAN ESITTELY

Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille suunnattu kynnyksetön palvelupiste. Ohjaamosta saa monialaisia palveluja, jotka tuotetaan yhteistyössä eri hallintoalojen peruspalvelujen sekä laajan, eri toimijoista koostuvan, yhteistyöverkoston avulla. Ohjaamosta asiakas saa asiakkaan omista tarpeista lähtevää henkilökohtaista laaja-alaista neuvontaa, ohjausta ja tukea elämän eri osa-alueisiin liittyen. Fyysisten Ohjaamopisteiden lisäksi palvelemme asiakkaita myös etänä.
Ohjaamon kuraattorin työpaikka sijoittuu Porin kaupungin sivistystoimialalle, liikunta- ja nuorisoyksikön Ohjaamopalveluiden perusyksikköön. Esimiehenä toimii Ohjaamopalveluiden perusyksikön esimies.

Lisätietoja antaa Ohjaamopalveluiden perusyksikön esimies Hanna-Riikka Vesterholm p. 044 701 2671

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteeseen Porin kaupungin HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun toimitettava rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja

http://www.pori.fi
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-pori

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ohjaamopalveluiden perusyksikön esimies Hanna-Riikka Vesterholm p. 044 701 2671
hanna-riikka.vesterholm@pori.fi

Lisätietoja

Porin kaupunki, Sivistystoimiala, Liikunta- ja nuorisoyksikkö, Ohjaamopalvelut

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: 28100 Pori

Sinulle suositellut työpaikat