test

Kuraattori

Hakuaika päättyy  4.12.2023 23:59

Haemme kuraattoria perhekeskukseen sote-keskus alueelle 2 (Aura, Koski tl, Lieto, Loimaa, Marttila, Pöytyä ja Oripää) kuraattoria sijaisuuteen ajalle 1.2.2024 - 31.5.2024.

Etsimme sinua aktiivinen ja osaava oppilashuoltotyön ammattilainen, joka olet kiinnostunut kouluissa tehtävästä monipuolisesta ennaltaehkäisevästä työstä. Tehtävän ensisijaisena sijoituspaikkana on Liedon perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitokset.

Koulukuraattorin tehtäviin kuuluu oppilaiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä myönteisen opiskeluilmapiirin edistäminen, lasten ja nuorten varhainen tuki sekä palveluiden kehittäminen monialaisessa verkostoyhteistyössä. Tehtävään sisältyy sekä yksilö- että yhteisöllinen työskentely esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollossa. Opiskeluhuollon kuraattorina olet osa moniammatillista tiimiä, johon kuuluu opiskeluhuollon eri ammattilaisia. Työhösi saat tukea alueen koulupsykologien ja -kuraattorien tiimiltä, lähiesihenkilöltäsi sekä perhekeskuspäälliköltä.

Edellytämme kykyä itseohjautuvaan työskentelyyn sekä hyviä valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön. Arvostamme erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kehittävää työotetta, joustavuutta ja myönteistä asennetta työntekoon.

Eduksi katsomme työkokemuksen koulumaailmasta sekä lasten ja nuorten kanssa tapahtuvasta työstä. Työtehtävä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukainen pätevyys.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.


Lisätietoja

http://varha.fi

Johtava kuraattori Anni Heinonen, p. 040 629 7829 tai perhekeskuspäällikkö Sari Ahanen, p. 040 772 1863.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb

Tutustu työnantajaan