test

Välkommen till vår tvåspråkiga stad Borgå för att göra ett meningsfullt och viktigt arbete som kurator med barn och unga, främst i de lägra klasserna i Borgå stads svenskspråkiga grundskolor.

Vi söker en kurator för det förebyggande och generella elevvårdsarbetet med mål att främja välbefinnandet. I arbetsuppgifterna ingår också individuellt stöd för eleverna, vilket även innebär täta kontakter med skolpersonal, vårdnadshavare och övriga samarbetspartners. Anställningen är projektbaserad och finansieras med statligt understöd. Anställningstiden är 1.1.2022-31.12.2022.

Är du motiverad, flexibel, initiativrik och samarbetskunnig samt även kan arbeta självständigt, är du den person vi söker.

Vi är ett glatt och kunnigt team som består av fem heltidsanställda kuratorer samt tre psykologer. Utbildningsdirektören är teamets förman. Vårt team kan erbjuda dig regelbundet kollegialt stöd och arbetsgivaren erbjuder arbetshandledning. Dessutom har du som Borgå stadsanställd vissa förmåner, exempelvis företagshälsovård och rekreationssedlar.

Behörighetsvillkor för kurator är en person som åtminstone avlagt en sådan högskoleexamen som avses i 8§ 1mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) eller en person som avlagt en lämplig högskoleexamen och som avlagt ämnesstudier inom det sociala området eller har minst två års arbetserfarenhet som kurator eller av någon motsvarande uppgift inom det sociala området.

Som merit räknas tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga, kännedom om skolvärlden samt erfarenhet av gruppverksamhet. Som kurator behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt nöjaktiga kunskaper i finska.

Villkoren för anställningen fastställs enligt SH-avtalet. Den veckovisa arbetstiden är 37h 45 min.

Examensbetygen som visar behörigheten ska uppvisas i samband med en eventuell intervju. Straffregisterutdrag (504/2002) bör uppvisas innan arbetet inleds samt godtagbart intyg över den valdas hälsotillstånd innan prövotiden utgår. Prövotid omfattande fyra månader tillämpas.

Lämna in din ansökan senast 15.12.2021 före kl. 15 via Sök nu länken.

Läs mer

https://www.borga.fi/skolor-och-studier

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

För tilläggsinformation kontakta koordinerande kurator Marina Borgman, marina.borgman2@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Svenska utbildningstjänster

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat