Kurator inom småbarnspedagogik - Kirkkonummen kunta

Inom Kyrkslätt kommuns svenskspråkiga bildningsväsende lediganslås en ordinarie befattning som kurator inom småbarnspedagogik, förskole- och nybörjarundervisning fr.o.m. 1.8.2021.

De kommunala daghemmen är tre till antalet och förskoleverksamhet bedrivs för tillfället i fyra enheter. Genom ett nära samarbete med småbarnspedagogikens lärare, speciallärare och psykologer vill vi jobba för tidigt ingripande och förebyggande av svårigheter.

Kuratorn jobbar som en del av det svenskspråkiga elevvårdsteamet som består av 3 kuratorer och 3 psykologer. Teamet träffas regelbundet för att utveckla elevvårdsarbetet samt för kollegialt stöd. Arbetet i daghem, förskolor och skolor består huvudsakligen av förebyggande arbete inom gemensam elevvård, konsultationer, samarbete med vårdnadshavare och personal, stöd till familjer, nätverksmöten och utvecklingsarbete. Pararbete och arbete i grupper uppmuntras. Kuratorerna har grupphandledning och fortbildning understöds.

Arbetsvillkor, arbetstid och lön bestäms i enlighet med AKTA. Grundlönen är 3140,88 euro.
Prövotid 6 månader.

Behörighetskrav är socionomexamen, lämplig högre yrkeshögskoleexamen eller socialarbetarexamen. Den valda bör uppvisa brottsregisterutdrag samt ett godtagbart intyg över hälsotillståndet innan arbetet inleds.

Uppgiften fylls i första hand med kommunens interna sökanden.

Ansökan bör inlämnas senast 12.04.2021 kl. 12 helst elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 350994).
Om det inte är möjligt kan ansökan sändas till Kyrkslätt kommun, chefen för stöd för växande och lärande Helena Björkqvist, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar kan göras till chefen för stöd för växande och lärande Helena Björkqvist tel. 040-7290524 eller e-post helena.bjorkqvist@kirkkonummi.fi

Svensk småbarnspedagogik, Stöd för växande och lärande
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.

Sinulle suositellut työpaikat