Kuusi ylipalomiehen ja kaksi palomiehen virkaa - Jokipelastus

Virat sijoittuvat organisaatiossa paloasemien tulosalueelle. Tehtäviin sisältyy muun muassa hälytys-, onnettomuuksienehkäisy-, huolto- ja koulutustoimintaa. Lisäksi tehtäviin kuuluu esimiehen erikseen määräämät tehtävät. Ylipalomiehen tehtäviin sisältyy palomiestä laajempaa työnjohdollista vastuuta. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä määrättäessä. Tehtävään kuuluu lisäksi velvollisuus tarvittaessa toimia sijaisena vuorotyötä tekevälle henkilöstölle, jolloin työaikana on poikkeusluvan mukainen työaika.

Virat sijoittuvat Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelle ensisijaisesti seuraavasti:
- Nivala kaksi ylipalomiehen virkaa ja palomiehen virka. Ylipalomiehen viroista toiseen kuuluu varushuollon tehtävät.
- Pyhäjärvi ylipalomiehen virka
- Pyhäjoki ylipalomiehen virka
- Raahe ylipalomiehen ja palomiehen virat
- Sievi ylipalomiehen virka

Kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslain 379/2011 mukainen miehistön kelpoisuus. Viran hoitaminen edellyttää voimassa olevaa BC-luokan ajokorttia ja kaikilta osin SM:n pelastussukellusohjeen mukaista kunto-luokkaa hyvä. Viranhaltijat ovat virkasuhteessa Ylivieskan kaupunkiin. Palkkaus määräytyy KVTES:n, TS:n ja Ylivieskan kaupungin teh-tävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

Työaika tällä hetkellä on poikkeusluvanmukainen työaika (42h/vko) Raahen ja Ylivieskan paloasemalla. Muilla paloasemilla on käytössä yleistyöaika (38,25h/vko). Työaika määräytyy viran sijoituspaikan mukaan.

Hakijoiden on annettava suostumuksensa suppeaan turvallisuusselvitykseen, fyysisen toimintakyvyn, fobia ja uimataidon tes-taamiseen. Haastattelun yhteydessä tulee pystyä esittämään SM:n ohjeiden 48/2007 (Pelastussukellusohje) ja 5/2016 (Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä) mukaiset lihasvoiman ja aerobisen kestävyyden alle kuusi kuukautta vanhat testitulokset. Mikäli testitulokset eivät ole voimassa hakija testataan ennen viran vastaanottamista. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkojen vastaanotto 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus: Haettavan viran nimi, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Mikäli haet useampaa virkaa, tuo hakemuksessa esille virkojen ensisijainen haku järjestys. Hakuaika päättyy 7.6.2021 klo: 15:00.
Hakemuksien käsittely, soveltuvuustestaukset ja haastattelut aloitetaan jo ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoja

http://www.jokipelastus.fi

Tutustu työnantajaan

Kauko Himanka 044 429 6241 (Pyhäjoki, Raahe), Esa Kaikkonen 044 429 6201 (Nivala, Sievi), Jorma Rasila 044 429 6301 (Pyhäjärvi), sekä toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää 044 4296105 sähköposti etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi

Ylivieskan kaupunki, Jokipelastus
Osoite: Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska

Tervetuloa töihin meille Jokilaaksojen pelastuslaitokselle! Toimimme 17 kunnan alueella ja etsimme motivoitunutta sekä tiimi työskentelyyn kykeneviä henkilöitä. Lisää meistä löydät: www.jokipelastus.fi tai SOME-kanaviltamme (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter).

Sinulle suositellut työpaikat