Kuvataidekoulun opettaja - Rovaniemen kaupunki

Kuvataidekoulun opettaja - Rovaniemen kaupunki

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUTUSPALVELUISSA
on haettavana määräaikaisesti

- Kuvataidekoulun opettajan vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.9 -31.12.2019.
- Kuvataidekoulun opettajan virka (37230003) ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020

Tehtävien sijoituspaikka on Rovaniemen kuvataidekoulu ja opetettava aine on kuvataide. Opetusta annetaan myös muutamilla kaupungin peruskouluilla. Rovaniemen kuvataidekoulu antaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa. Oppilaat ovat iältään 5-20-vuotiaita.

Vuorotteluvapaan sijaisen tulee olla TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on
- ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
- alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai
- vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias

Kuvataidekoulun opettajan virkaan haemme henkilöä
- jolla on kokemusta taiteen perusopetuksesta kuvataidekoulussa
- jolla on monipuolinen nykytaiteen opetuksen työkalupakki ja erityisesti mediataiteiden osalta
- arvostamme lisäksi kokemusta pienten lasten taideopetuksesta ja mahdollista vauvojen värikylpyohjaajakoulutusta

Kelpoisuus määräytyy asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 6. luvun 19 §:n mukaisesti.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen Osio F liite 11 II-luvun mukaisesti.

Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä organisointikykyä ja aloitteellisuutta. Sen lisäksi edellytämme monipuolisia taitoja pedagogiikasta ja kuvataiteen eri aloilta sekä oppilaslähtöistä työotetta ja kokemusta taiteen perusopetuksesta.

Tehtävää haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta voit toimittaa hakemuksen postitse osoitteella: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Hakuaika päättyy 26.7.2019 15:00 mennessä. Pyydämme huomioimaan, että myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Tiedustelut: Kuvataidekoulun johtaja Anita Lallo, sähköpostitse osoitteeseen anita.lallo@roiedu.fi

Rovaniemellä 12.7. 2019
KOULUTUSPALVELUT

Kuvataidekoulun johtaja Anita Lallo, sähköpostitse osoitteeseen anita.lallo@roiedu.fi

Rovaniemen kaupunki, Sivistyspalvelukeskus, Koulutus
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

www.rovaniemi.fi

Tutustu työnantajaan