test
Kvalitetskoordinator, kvalitet och tillsyn - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en vikarie för kvalitetskoordinator till Österbottens välfärdsområde. Vikariatet inleds snarast möjligt och avslutas 31.5.2023.

Kvalitetskoordinatorn ska i sin uppgift samordna det arbete som utförs i hela välfärdsområdet inom ramen för SHQS-kvalitetssystemet, organisera externa och interna auditeringar samt utveckla kvalitetssystemet. Vi värdesätter en gedigen erfarenhet av SHQS- kvalitetssystemet samt erfarenhet av att organisera auditeringar och koordinera kvalitetsarbete.

Behörighetskrav:
Lämplig högskoleexamen.
God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken ska påvisas i enlighet med förordningen 481/2003 eller med genomgången yrkesutbildning, skolutbildning, gymnasieutbildning på ifrågavarande språk.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Kvalitetsdirektör vid Österbottens välfärdsområde
Mari Plukka
Tfn 040 668 2212
mari.plukka@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Österbotten, 65130 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat