Kylvettäjä Terveyskeskuksen vuodeosastolla - Paraisten kaupunki

Kylvettäjä Terveyskeskuksen vuodeosastolla - Paraisten kaupunki

Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi KYLVETTÄJÄN toimen Terveyskeskuksen vuodeosastolla (akuutti- ja kuntouttava), 25.2.2019 tai sopimuksen mukaan.

Osastolla hoidetaan aikuisikäisiä, erilaisissa terveyden- ja elämäntilanteissa olevia potilaita. Työ vuodeosastolla on moniammatillista ja vaihtelevaa, osaavan tiimin kanssa työskentelyä. Tarjoamme perehdytyksen työhön.

Työtehtäviin kuluu vastata potilaiden henkilökohtaisesta hygieniasta, hygieniatiloista sekä vaatehuollosta yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa.

Kelpoisuusehdot: Ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito. Arvostamme kokemusta hoitotyöstä, joustavuutta, asiakasystävällisyyttä sekä hyviä yhteistyötaitoja. Edellytämme valitulta henkilöltä tartuntatautilain § 48 mukaista rokotesuojaa. Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/fi_FI/lediga_jobb/

Tarkempia tietoja antaa osastonhoitaja Jaana Orava puh. 040-4885524
Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi -sivujen kautta työavain 211502. Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten terveyskeskus/Pia Nedermo, Vapparintie 15a, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen terveyskeskus@parainen.fi 28.1.2019 klo 12.00 mennessä.
Haastattelut pidetään maanantai 4.2.2019.

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Terveydenhuolto , Terveyskeskuksen vuodeosasto
Osoite: Vapparintie 15 a, 21600,

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000).
Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.
Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.

Tutustu työnantajaan