Laaja-alainen erityisopettaja - Perhon kunta

Laaja-alainen erityisopettaja - Perhon kunta

Perhon kunnassa on haettavana

LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRKA

Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta laaja-alaista erityisopettajaa 1.8.2019. Tehtävän sijoituspaikka on alakoulu ja se sisältää erityisopettajan työn lisäksi yhdysluokkaa jakavan luokanopettajan tehtäviä. Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaisesti. Eduksi katsotaan työkokemus erityisopettajana, luokanopettajana ja yhteisopettajana toimimisesta. Arvostamme innostusta ja aitoa kiinnostusta viran eri osa-alueilla toimimiseen.

Palkka OVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa osoitteeseen: Perhon sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä: Laaja-alaisen erityisopettajan virka.

Hakuaika virkaan päättyy keskiviikkona 20.3.2019 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Kunnanhallitus käsittelee viran täyttöluvan maaliskuun kokouksessa.

Perhon kunta on savuton työpaikka ja toteutamme Tuoksuton-kunta -periaatetta.

Lisätietoja

http://www.perho.com

Vs. sivistysjohtaja, alakoulujen rehtori
Pasi Kanniainen puh. 044 575 9074 / pasi.kanniainen@perho.com

Perhon kunta
Osoite: Perho

Perho on n. 3.000 asukkaan vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-Pohjanmaalla.
Kunnan palvelut ovat hyvät ja talous tasapainossa.

Tutustu työnantajaan