Laaja-alainen erityisopettaja - Pieksämäen kaupunki

Laaja-alainen erityisopettaja - Pieksämäen kaupunki

Pieksämäen kaupungin opetustoimessa on haettavana 24.6.2019 klo 12:00 mennessä LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS ajalle 1.8.2019 - 31.07.2020. Viransijaisuuteen edellytetään opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta. Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Viransijaisuuteen haetaan sähköisellä hakemuksella. Tutkinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä nähtäviksi.

Viransijaisuuteen valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lausunto työhön sopivuudesta Pieksämäen kaupungin työterveyshuollosta sekä esitettävä rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaamisesta. Koeaika on neljä kuukautta.

Pieksämäen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.pieksamaki.fi/palvelut/avoimet-tyopaikat/

Hiekanpään koulun rehtori Henri Itkonen, puh. 044 588 2498, henri.itkonen@pieksamaki.fi

Opetustoimi
Osoite: Keskuskatu 32, 76100 Pieksämäki

Pieksämäki on n. 18 000 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa. Kaupunki on tunnettu rautateiden risteyspaikkakunta ja se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Luonto on lähellä ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten mahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungissa on kuusi alakoulua ja yksi yläkoulu.

Tutustu työnantajaan