Laaja-alainen erityisopettaja - Vetelin kunta

Etsimme Vetelin kunnan perusopetukseen laaja-alaista erityisopettajaa. Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Opettajalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön sekä taitoa kohdata oppilas arvostavasti ja kunnioittavasti. Työtehtävässä tarvitaan erityisopetuksen ammatillista osaamista opetuksen vahvasta eriyttämisestä ja toiminnallistamisesta. Eduksi luetaan työkokemus erityisopettajan työstä.

Valitun on toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja todistus terveydentilasta viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, sekä liittämään hakemuksen mukaan kelpoisuutta osoittavat todistukset skannattuina.
Aikaisemmin tätä virkaa hakeneiden hakemukset huomioidaan.

Tutustu työnantajaan

sivistysjohtaja Maria Keltti-Heikkilä, p.0505790114 virka-aikana, maria.keltti-heikkila@veteli.fi
vs. perusopetuksen rehtori Miia Pakkala, p 0505790154 virka-aikana, miia.pakkala@veteli.fi

Vetelin kunta, Sivistystoimi
Osoite: Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli