Laaja-alainen erityisopettaja, määräaikainen - Liedon kunta

Haemme kouluihimme (Jokilaakson koulun yleisopetus, Liedon lukio ja Yliskulman koulu) peruskoulun ja lukion laaja-alaista erityisopettajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021.

Jokilaakson koulu on noin 340 oppilaan alakoulu, Liedon lukio noin 250 toisen asteen oppilaitos ja Yliskulman koulu noin 80 oppilaan alakoulu. Laaja-alainen erityisopettaja toimii Yliskulman koulussa kolmena päivänä, Jokilaakson koulussa yhtenä päivänä ja lukiossa yhtenä päivänä viikossa. Tehtävä edellyttää oman auton käyttämistä.

Arvostamme halua kehittää yhteisopettajuutta kouluissamme, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aloitteellisuutta. Odotamme pedagogisten asiakirjojen vahvaa hallintaa, hyvää organisointikykyä ja kykyä toimia eri-ikäisten peruskoululaisten ja lukiolaisten kanssa. Opetuskieli on suomi.

Opetushenkilöstön kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 vuorokauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Noudatamme valinnassa neljän (4) kk:n koeaikaa. Pätevyyttä osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisessa haastattelussa.

Liedossa 22.6.2020

Toimialajohtaja, sivistyspalvelut

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Jokilaakson koulun rehtori Teppo Vähä-Mäkilä p. 050 5238 159
Liedon lukion rehtori Jyrki Saarnia p. 050 3722 747
Yliskulman koulun rehtori Outi Nieminen p. 050 344 0963 (vuosilomalla 29.6.-31.7.)

Liedon kunta, Yleissivistävä opetus, Yliskulman koulu
Osoite: Vartinmäentie 35, 21430 Yliskulma

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.