Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Espoon kaupunki

Tervetuloa osaavaan joukkoomme Leppävaaraan laaja-alaiseksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi!

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa varhaiskasvatusyksiköissä, toimien johtajien työparina ja tukena. Vastuualueena on Etelä-Leppävaaran alueella kaksi päiväkotia ja muutamia pienempiä yksiköitä. Työkokonaisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ painottuu lapsiryhmissä työskentelyyn erityispedagogisia menetelmiä hyödyntäen. Inklusiivinen työote vahvistuu lapsiryhmissä laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työn kautta, samanaikaisopetusta ja mallittamista hyödyntäen. Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja myös ohjaa ja konsultoi henkilöstöä lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu tarvittaessa lasten vasu- ja leops - keskusteluihin yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen opettajan ja yhteistyötahojen kanssa. Lveo osallistuu esiopetuksessa osa-aikaiseen erityisopetukseen sekä monialaiseen yhteistyöhön sekä pedagogisten asiakirjojen laadintaan.

Tukenasi vaativassa mutta innostavassa työssä ovat esimiehen lisäksi varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori ja osaavat kollegat. Yhteisiä varhaiskasvatuksen erityisopettajien tapaamisia järjestetään säännöllisesti ja täydennyskoulutustarjonta on Espoossa laajaa.


Työpaikan nimi: Leppävaaran laaja-alaiset varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Työaika: 38 h 45 min / vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydettyä.


Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

tai

Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.


Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä sitoutumista inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)


Arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimisesta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme tekemään laadukasta espoolaista varhaiskasvatusta!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Tarja Pudas p. 046 8771556 tarja.pudas@espoo.fi
Varhaiskasvatuksen koordinaattori Maarit Armanto p. 040 6368297 maarit.armanto@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus
Osoite: pl 60304, 02070 Espoon kaupunki

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat