Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, sijaisuus, Kalajärven päiväkoti - Espoon kaupunki

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, sijaisuus, Kalajärven päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Tule varhaiskasvatuksen laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuuteen pohjois- Espooseen!Varhaiskasvatuksen laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät Kalajärven toimintayksikössä. Yksikköön kuuluvat Kalajärven päiväkoti, Kalajärven esiopetus, Lahnuksen esiopetus sekä Hiirisuon asukaspuiston kerhotoiminta ja Kalajärven ryhmäperhepäiväkoti.Varhaiskasvatuksen laaja-alainen erityisopettaja (veo) vastaa vastuualueensa tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Laaja-alainen veo työskentelee useammassa varhaiskasvatusyksikössä. Tehtävässä painottuvat inklusiivinen varhaiskasvatus tavallisissa lapsiryhmissä (mallittaminen, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmät yhdessä henkilökunnan kanssa). Laaja-alainen veo toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa kasvatustiimien ja varhaiskasvatusyksikön johtajan tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusVarhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.taiKasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme varhaiskasvatustyön tuntemusta ja työkokemusta mahdollisesti myös erityispedagogiikan parissa. Innostunutta työotetta ja halua löytää ratkaisuja kehityksen ja oppimisen tuen kentässä yhdessä henkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Liisa Salmo 046 877 1484

Kalajärven päiväkoti
Osoite: Hiirisuontie 3 A, 02970 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan