Skip to main content
test
Laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus - Oriveden kaupunki

Oriveden kaupungissa on avoinna lukiokoulutuksen ja perusopetuksen yhteisen erityisopetuksen opettajan viransijaisuus ajaksi 7.8.2023 - 2.6.2024, palvelussuhde sijoittuu Oriveden yhteiskouluun ja lukioon.

Toivomme hakijalta kiinnostusta olla aktiivisesti mukana kehittämässä koulumme toimintaympäristöä ja lukion erityisopetusta.

Arvostamme laajaa erityispedagogiikan osaamista, lainsäädännön tuntemista, lapsen, nuoren ja perheiden kohtaamisen taitoja, oma-aloitteisuutta, yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä hyvää organisointikykyä.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Hakemukset tulee jättää 27.3.2023 kello 12 mennessä kuntarekry.fi kautta.

Viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa 504/2002 tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Jari Hildén, p. 040 133 9253,
va. apulaisrehtori Janne Mäkinen, p. 040 553 5892
sähköposti: etunimi.sukunimi@orivesi.fi

Lisätietoja

Oriveden kaupunki, Kasvatus- ja opetuspalvelut

Orivesi on lähes 9 000 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Tampereen seudulla. Orivedellä on hyvät palvelut, monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-ajan harrastustoimintaan sekä hyvin toimivat liikenneyhteydet.


Osoite: Opintie 1, 35300 Orivesi
Oriveden kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat