Laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettaja - Kemijärven kaupunki

Laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettaja - Kemijärven kaupunki

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan uudelleen aikaisemmat hakemukset huomioiden LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETUKSEN TUNTIOPETTAJAA ajalle 6.8.2019 - 30.5.2020. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Isokylän koulu on pieni yhtenäiskoulu Kemijärven rannalla. Koulussamme on ensi syksynä 20 osaavaa opettajaa ja 153 mukavaa oppilasta, joista 60 yläkoulussa. Laaja-alainen erityisopettaja vastaa yläluokkien laaja-alaisesta erityisopetuksesta Isokylän koululla. Kaupunkimme peruskoulun erityisopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä säännöllisillä tapaamisilla.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 26.7.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 234382) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä LAAJA-ALAINEN ERITYISOPE.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.kemijarvi.fi

Lisätietoja antaa Isokylän koulun vt. rehtori Karoliina Hofmann p. 040 539 7572 tai sähköpostilla karoliina.hofmann@kemijarvi.fi.

Kemijärven kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut
Osoite: Koulukuja 15, 98400 Isokylä

Kemijärvi on n. 7 400 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.

Tutustu työnantajaan