Lääkäreitä terveyskeskussairaalaan - Jyväskylän kaupunki

Lääkäreitä terveyskeskussairaalaan - Jyväskylän kaupunki

Hei sinä rohkea, haasteisiin tarttuva ja innovatiivinen sisätautien tai geriatrian erikoislääkäri! Haemme mukavaan joukkoomme JUURI SINUA!

Yleislääkärijohtoinen terveyskeskussairaalamme vastaa perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden järjestämisestä 150 000 alueen asukkaalle. Terveyskeskussairaalassa hoidetaan akuutisti sairaita potilaita 248 sairaansijalla. Suurin osa potilaistamme on iäkkäitä. Kaikki kahdeksan vuodeosastoamme on profiloitu kuntoutuspotilaiden, sisätautisten, neurologisten, palliatiivisten sekä päihde- ja psykiatristen potilaiden hoitoon. Valtaosa näistä potilaista tulee hoitoon Keski-Suomen keskussairaalan päivystysyksiköstä. Terveyskeskussairaalassa kollegoinasi työskentelee yleislääketieteen erikoislääkäreitä ja geriatreja sekä erikoistuvia lääkäreitä.

Aivan terveyskeskussairaalamme viereen rakentuu valtakunnan uudenaikaisin uusi sairaalamme NOVA. Sairaalamme 100 sairaansijaa siirtyy tammikuussa 2021 näihin tiloihin yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. Nyt sinulla olisi oiva mahdollisuus tulla kehittämään kanssamme perusterveydenhuollon akuuttisairaanhoitoa.

Meillä pääset tekemään monipuolista ja haasteellista sisätautilääkärin tai geriatrin työtä yhdessä moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Työtehtäviisi kuuluu osastonlääkärin tehtävät, sisätauti- tai geriatrikonsulttina toimiminen terveyskeskussairaalan muille lääkäreille sekä erikoistuvien lääkäreiden ohjaaminen. Kollegoiltamme saat aina konsultaatioapua ja tukea työssäsi. Yhteistyö eri henkilöstöryhmien välillä on meille tärkeä asia, ja se toimii hyvin ja sujuvasti.

Tuemme jatkuvaa ammatillista kehittymistäsi ja osaamistasi. Myös sinun työhyvinvointisi on meille tärkeää.
Lääkäreillämme on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen. Perehdytämme aina uudet lääkärimme perusteellisesti.

Jos mielenkiintosi heräsi tätä virkaa kohtaan, niin tukea päätöksentekoon voit vielä hakea osoitteesta: http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi/laakarit/toissa

Virkoihin on kelpoisuusehtona sisätautialan erikoislääkärin tai geriatrian erikoislääkärin oikeudet sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Työn aloituksesta voidaan sopia sinun toiveidesi mukaan. Viroissa on koeaika, ja palkkaus sekä muut työsuhteen ehdot perustuvat kunnallisen virkaehtosopimuksen lääkärisopimukseen (LS). Tehtävissä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa ja sen osoittamista hyväksytysti. Ennen virkojen vastaanottamista valittujen on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

HUOM! Jätäthän CV:n hakemuksesi liitteeksi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi/laakarit/toissa

Tutustu työnantajaan

Palvelujohtaja Kati Seppänen, puh. 014 266 2400
Osastonylilääkäri Ilkka Käsmä puh. 014 2662082
Sähköpostitse etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Terveyskeskussairaalat
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!