Lääkäri ikääntyneiden palveluihin - Jyväskylän kaupunki

Ikääntyneiden palveluissa tuotetaan ja hallinnoidaan palveluja ikäihmisille. Palvelurakenteen painopisteenä on kotona asumisen tukeminen ja etenkin kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän toiminnan tehostaminen. Palveluja tuotetaan monituottajamallilla, sekä omana tuotantona että osto- ja palvelusetelipalveluina.

Haemme ikääntyneiden palveluihin

LÄÄKÄRIÄ

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Lääkärin työpanos kohdistuu kotihoidon asiakkaiden hoitoon ja työhön kuuluu lääkärin tehtäviä myös muissa palvelualueen yksiköissä (tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaishoito). Lisäksi kehitämme ikäihmisten toimintakyvyn ja kuntoutuksen toimintoja. Eduksi katsommekin perehtyneisyyden geriatriseen kuntoutukseen ja kiinnostuksen kehittää toimintoja asiakkaan hyvää hoitoa tukien. Toimenkuvaa ja työaikaa voidaan muokata virkaan valitun toiveiden mukaiseksi.

Kelpoisuusehtona on geriatri, geriatriaan erikoistuva lääkäri tai vähintään laillistetun lääkärin pätevyys.

Tervetuloa innostavaan joukkoomme osaksi kehittyvää iäkkäiden hoivaa ja hoitoa!

Virassa aloitus 4.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus perustuu soveltaen kunnallisen virkaehtosopimuksen lääkärisopimukseen (LS). Valitun on 30 vrk kuluessa virkavalintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti. Virassa noudatetaan koeaikaa.

Huom! Jätäthän CV:n hakemuksesi liitteeksi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Ylilääkäri Martti Aukee, puh. 014 266 3827, sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jkl.fi.

Ikääntyneiden palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka