Lääkäri kotihoitoon - Espoon kaupunki

Kuvaus tehtävästä:

Haemme kotihoidon lääkäriä joukkoomme Espoon sairaalan Polikliinisten ja kotiin vietävien palveluiden yksikköön. Yksikköön kuuluvat kotihoidon lääkäripalvelut, palliatiivinen yksikkö (kotisairaala, poliklinikka, osasto Villa Glims) sekä geriatrian poliklinikka.

Espoossa on kahdeksan kotihoidon lääkärin vakanssia, kotihoidon apulaisylilääkäri ja ylilääkäri. Lääkärit hoitavat omia asiakkaitaan viidellä kotihoidon maantieteellisellä alueella yhdessä kaupungin oman kotihoidon, ostopalvelukotihoidon ja omaishoitajien kanssa. Osalle alueista kuuluu myös kotihoidon alueiden hoidossa olevien asumispalveluyksiköiden lääkärintyötä. Lisäksi tuotetaan lääkäripalvelu kotikuntoutusyksikköön, jonka kautta pääosa sairaaloista kotiutuvista asiakkaista palaa kotiinsa määräaikaisen kuntoutus- ja arviointijakson aikana toteutetun palvelutarvearvion kautta joko täysin itsenäiseen, kotihoidon tai etäkotihoidon tai tukipalveluiden tukemaan elämään. Lääkäripalvelut tuotetaan myös Auroranmäen kuntoutus- ja arviointiyksikön neljälle osastolle.

Kotihoidon lääkärit mahdollistavat moniammatillisen tiimin jäseninä asiakkaiden turvallisen, omannäköisen elämän kodeissaan ja edistävät terveyttä ja toimintakykyä oikea-aikaisella, näyttöön perustuvalla lääketieteellisellä hoidolla ja kuntoutuksella, jonka suunnitteluun asiakas osallistuu.
Kun kotona asuminen ei enää suju, varmistetaan sujuva siirtyminen palvelutarpeen mukaiseen asumispalveluun. Kotihoidon lääkäri tekee tiivistä yhteistyötä kotihoidon tiimien, Seniorineuvonta ja palveluohjausyksikkö Nestorin ja Espoon sairaalan muiden osastojen kanssa.

Kotihoidon lääkärinä on mahdollisuus osallistua polikliinisten ja kotiin vietävien palveluiden lääkäreiden yhteiseen koulutukseen ja työnohjaukseen. Espoon sairaala on hyvin koulutusmyönteinen, ja meillä on geriatrian erikoislääkärikoulutusoikeudet.

Sisäisten koulutusten lisäksi on mahdollisuus käyttää 10 palkallista päivää ulkoisiin koulutuksiin. Työsuhde-etuina tarjoamme liikunta- ja kulttuurietuja sekä tuettua työmatkaliikennettä.

Työn aloitus 3.5.2021 tai sopimuksen mukaan.


Työpaikan nimi: Espoon sairaala, kotihoidon lääkärit

Työaika: kokoaikainen päivätyö arkisin

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: laillistettu lääkäri tai soveltuva erikoislääkärin tutkinto

Tehtävässä edellytetään: tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Arvostamme: kokemusta ikääntyneiden hoidosta


Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Tietoa_Espoon_sairaalasta/Toihin_Espoon_sairaalaan

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa ylilääkäri Pia Hukkanen, puh. 040 636 8052.

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut, Espoon sairaala, Polikliiniset ja kotiin vietävien palveluiden lääkärit
Osoite: Karvasmäentie 6, 02740 Espoo

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat