Lääkäri lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuusvastaanotto

Hakuaika päättyy  1.7.2024 15:00

Haemme vahvaan ja kehittyvään moniammatilliseen lasten ja nuorten mielenterveystyöhön hyvät yhteistyötaidot omaavaa lääkäriä. Tehtävät ovat uusia ja pääset kehittämään lasten ja nuorten perusterveydenhuollon yksiköiden toimintaa.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa hakee kahta lääkäriä toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin lasten- ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuuspalveluihin 1.8.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toinen tehtävistä sijoittuu pääasiallisesti Mikkeliin ja toinen Savonlinnaan.

Mikkelin lasten tiimi toimii Perhetalossa ja nuorten tiimi Mielen- ja kuntoutuksen talossa, jotka sijaitsevat Mikkelin keskussairaalan vieressä. Erikoissairaanhoidon lasten - ja nuorisopsykiatriset palvelut sijoittuvat näihin samoihin yksiköihin ja konsultatiivinen tuki erikoissairaanhoidosta on luontevasti saavutettavissa. Tehtävän pääasiallinen työskentelypaikka on Mikkelissä, johon kulkuyhteydet junalla tai linja-autolla ovat erinomaiset.

Lasten ja nuorten tiimit toimivat Savonlinnan sairaalakampuksella. Samoissa tiimeissä toimii myös erikoislääkäreitä, joten konsultointi on helppoa ja luontevaa. Samoin erikoissairaanhoitoon on luontevat yhteistyörakenteet. Tehtävän pääasiallinen työskentelypaikka on Savonlinnassa, johon on mahdollista kulkea myös julkisilla kulkuneuvoilla.

Lasten mielenterveysvastaanotolla ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuusvastaanotolla työskentelee lääkärin lisäksi muun muassa sairaanhoitajia, psykologi ja esihenkilö. Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa toteutetaan vahvaa sairaanhoidollista mielenterveys- ja riippuvuustyötä. Perusterveydenhuollon arviointi-, tutkimus- ja hoitoprosesseihin on luotu selkeyttä ja kehittämistyö toteutuu vahvana työntekijöitä osallistaen. Lääkärin on helppo työskennellä vahvaa osaamista omaavissa työryhmissä. Palveluissa toimii ajankohtaisesti YLE/SOTE-keskuksen lääkäreitä, jotka tekevät sovittuja työpäiviä mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Palveluissa toimii virkalääkärinä ylilääkäri, joten konsultatiivinen ja kollegiaalinen tuki on helposti tavoitettavissa. Palveluissa toimivalle lääkärille sovitaan konsultatiivisia ja ohjauksellisia tutortunteja työn tueksi.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa lääkärin tehtäviin kuuluu toimiminen alle 13-vuotiaiden lasten sekä 13-18 -vuotiaiden nuorten mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Tehtävään sisältyy kliinistä työtä n. 80 % työajasta. Tarjoamme mahdollisuuden räätälöidä tehtäväkuvasi painotusta lasten ja nuorten parissa työskentelyn osalta ja halutessasi voimme neuvotella työstä laajemmin hyvinvointialueen mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Työhön ei sisälly päivystysvelvoitetta.

Toivomme sinulta intoa toteuttaa lääkärin työtä tiimin ja asiakkaiden parhaaksi sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä ammattitaitoisessa ja moniammatillisessa työryhmässä, hyvät työvälineet ja kouluttautumismahdollisuudet sekä viihtyisän työskentely-ympäristön.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Käytössä on porraspalkkajärjestelmä. Tehtäväkohtainen palkka on 6 329,48-8565,82euroa/kk.
Arvostamme henkilöstöämme ja käytössämme on työsuhde-etuja liikunnan, kulttuurin, hyvinvoinnin ja työmatkojen osalta.

Mikäli haluat tulla tutustumaan tulevaan työpaikkaasi ja -yhteisöösi ennen päätöstäsi, tämä järjestyy ja autamme mielellämme käytännön asioiden, kuten asunnon, järjestelyissä.

Kelpoisuutena virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Eduksi katsotaan lastenpsykiatrian tai nuorisopsykiatrian erikoislääkärin tutkinto ja alalle erikoistuminen. Etuna voidaan katsoa myös muu mielenterveys -ja riippuvuustyötä tukeva tutkinto kuten psykoterapeutin pätevyys.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Lasten kanssa työskentelevän tulee esittää rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote ennen työn aloittamista. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja

https://etelasavonha.fi/tyopaikat/eloisa-tyopaikkana/laakariksi/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa vastaava ylilääkäri Antti Hoberg, puh. 040 351 3193, antti.hoberg@etelasavonha.fi ja lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden ylilääkäri Erika Rannanheimo, puh 040 5680474, erika.rannanheimo@etelasavonha.fi.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa vastaa eteläsavolaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Eloisalla on noin 190 toimipistettä, joissa työskentelee yhteensä noin 8000 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen ammattilaista. Eloisa on aito ja inhimillinen, ihmisen kokoinen. Me Eloisalaiset haluamme auttaa ja kehittyä. Haluamme olla osana luomassa väestöä palvelevaa ja hyvin toimivaa organisaatiota. Keskusteleva ja avoin ilmapiiri sekä valmentava johtamisote on meillä arkipäivää. Haluamme, että työntekijöillämme on hyvä olla – meillä on tilaa työnilolle. Tavoitteenamme on olla toimialansa joustavin ja paras työpaikka. Myö yhessä – Terveyttä ja turvaa Etelä-Savossa! Tutustu työnantajaan