Lääkäri, OYSin koronajäljitystiimiin - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme operatiiviselle tulosalueelle Infektioiden torjuntayksikköön lääketieteen lisensiaattia (LL, EL, EVAL) tai opintojen loppuvaiheessa olevaa kandia. Toimit kiinteässä yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan Infektioiden torjuntayksikön infektiolääkäreiden kanssa osana OYSin Infektioiden torjuntayksikön koronajäljitystiimiä, johon kuuluu tällä hetkellä 7 koronajäljittäjä-hoitajaa. Tarkoitus on, että toimit koronajäljitystoiminnan vastuulääkärinä perehdytyksen jälkeen. Saat perehdytyksen tehtäviisi aloittaessasi työn Infektioiden torjuntayksikön infektiolääkäriltä. Tehtävä sisältää perehdytystä myös muuhun infektioiden torjuntatyöhön. Tehtävässä on mahdollisuus osallistua koronajäljityspäivystykseen (koronajäljitystoiminnan takapäivystys). Tehtävästä saatavat palvelut kelpaavat yleislääketieteen, sisätautien ja infektiosairauksien erikoistumispalveluihin.

Arvostamme yhteistyökykyä, aloitteellisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Myös opintojen loppuvaiheessa olevat kandit huomioidaan.

Tehtävä on määräaikainen 30.6.2021 saakka. Työsuhteen pituutta voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli epidemiatilanne jatkuu. Tehtävä voidaan täyttää heti sopivan henkilön löydyttyä. Tehtävä on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat vs. osastonylilääkäri Teija Puhto, 040 509 6326 ja erikoislääkäri Lotta Simola, 050 579 4303.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Oulun yliopistollinen sairaala, Operatiivinen tulosalue, Tutkimus-, kehitys- ja tukipalvelut, Infektioiden torjuntayksikkö
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.