Lääkäri perheneuvolaan - Jyväskylän kaupunki

Oletko kiinnostunut mielenkiintoisesta ja vaihtelevasta työstä lasten ja perheiden parissa mukavassa työyhteisössä?

Haemme Jyväskylän kaupungin perheneuvolaan

LÄÄKÄRIÄ

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Perheneuvolan lääkärin perustehtävänä on asiantuntija-avun antaminen kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävä sosiaalinen, psykologinen ja lääketieteellinen tutkimus ja hoito. Perheneuvolan lääkäri toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa hoitotiimeissä. Tehtävään sisältyy myös yhteistyö ja asiantuntija-avun antaminen muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville sekä lasten neuropsykiatrisen tuen kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Jyväskylän perheneuvolan väestöpohja on noin 190 000 asukasta. Perheneuvolassa toimii neljä hoitotiimiä, joissa kuusi sosiaalityöntekijää ja 12 psykologia sekä yksi lastenpsykiatri. Jyväskylän perheneuvola kuuluu perusturvan toimialan perheiden ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, psykososiaaliseen palveluyksikköön.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun lääkärin pätevyys ja lastenpsykiatrin tai muu vastaava erikoislääkärin tutkinto. Eduksi katsotaan kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai muu täydennyskoulutus, joka antaa valmiuksia moniammatilliseen työotteeseen, ennaltaehkäisevään toimintaan ja perhekeskeiseen tutkimus- ja hoitotyöhön. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa virkaa voidaan määräaikaisesti valita hoitamaan lastenpsykiatrisesta työstä kiinnostunut lääkäri.

Palkkaus perustuu kunnallisen virkaehtosopimuksen lääkärisopimukseen (LS).

Virka alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa.

Valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikostaustaote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Eeva Nyberg, puh. 014 266 3611
Palvelupäällikkö Virve Hongisto, puh. 014 266 1377
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Psykososiaaliset palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!