Lääketieteen kandidaattien kesätyöt 2022 - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Kyseessä on terveyskeskuslääkärin vuosilomansijaisuus. Työnkuva on monipuolista terveyskeskuslääkärin työtä avovastaanotolla. Vastaanottoajat ovat pääsääntöisesti 30 minuuttia ja lisäksi työohjelmiin varataan riittävä toimistotyöaika lausuntojen ja todistusten laatimista varten, soittoajat sekä aikaa lääkemääräysten uusintaan. Senioritukea on saatavilla. Potilastietojärjestelmänä toimii Pegasos, (OMNI 360) johon järjestetään koulutus. Meillä voit toimia seudullisesti.

Kelpoisuusehtona on lääketieteen opiskelija, joka virantoimituksen alkaessa on suorittanut hyväksytysti vähintään kaikki viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja, joka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Valviran Terhikki).

Lisäksi edellytetään, että virkaan valittu on hankkinut väestörekisterikeskuksen terveydenhuollon ammattikortin sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa avoterveydenhuollon ylilääkäri Jarno Rieppo, jarno.rieppo(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 4894259 tai avovastaanottojen päällikkö Sirpa Marjoniemi, sirpa.marjoniemi(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 1833507.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Terveyspalvelut, Avovastaanottopalvelut, Ajanvarausvastaanotto Iisalmi
Osoite: Meijerikatu 2, 74100 Iisalmi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tuottaa jäsenkunnilleen (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä) perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja. Toimialueemme ydinkuntien väestopohja on n. 38000 asukasta. Organisaatiomme on mukana aktiivisesti kehittämässä tulevaisuuden toimintamalleja uusiutuvan lainsäädännön hengessä.

Toimintamme kattaa koko perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisen (vastaanotto, päivystys, neuvola ja kouluterveydenhuolto sekä osastotoiminta). Kuntayhtymällä on toimipisteet kussakin alueemme jäsenkunnassa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tuottaa myös erikoissairaanhoidon palveluja useiden eri erikoisalojen alalla. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat keskitetty Iisalmen toimipisteeseen. Iisalmen toimipisteen kampus on läpikäymässä mittavaa remonttikokonaisuutta. Olemme integroineet perusterveydenhuolloin ja erikoissairaanhoidon toimimaan saman katon alla. Siten meillä työskennellessäsi erikoissairaanhoidon konsultaatiomahdollisuuden ovat käden ulottuvillasi. Voit myös halutessasi kartuttaa erikoistumisopintojasi mm. sisätautien, ihotautien, psykiatrian, radiologian, geriatrian, gynekologian ja korva- nenä ja kurkkutautien erikoisaloilta. Käytännössä erikoistuminen esim. yleislääketieteen erikoislääkäriksi on mahdollista tehdä kokonaisuudessaan saman katon alla.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat