test

Laatupäällikkö, Biopankki/Turku

Hakuaika päättyy  22.3.2023 14:00

Auria Biopankissa on avoinna laatupäällikön tehtävä. Auria Biopankki Suomen ensimmäinen FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima biopankki B001, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 20387:2020. Biopankin näytekokoelmassa on yli miljoona näytettä, joita käytetään lääketieteelliseen tutkimustyöhön.

Auria Biopankki sijaitsee Turussa Tyksin ja Turun yliopiston yhteydessä. Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä silloiset Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Laatupäällikön tehtäviin kuuluu
-biopankin laadunhallintajärjestelmän ylläpito ja edelleen kehittäminen sekä sen suorituskyvyn ja parantamistarpeiden raportointi biopankin johdolle
-biopankkitoimintaa koskevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja kansainvälisten standardien ja ohjeistojen seuranta ja soveltaminen käytäntöön
-ulkoisten (mm. viranomais-) tarkastusten ja arviointien koordinointi sekä sisäisten tarkastusten teko ja raportointi
-biopankin ohjejärjestelmän hallinnointi ja oman asiantuntija-alueen ohjeiden laatiminen
-biopankin henkilökunnan perehdyttäminen ja koulutus, sidosryhmien koulutus
-osallistuminen sekä kansallisten että kansainvälisten biopankkiverkostojen toimintaan
-osallistuminen sekä yleisesti biopankkitoimintaan että biopankkien laadunhallintaan liittyvien käytäntöjen ja standardien kehitykseen.

Hakijan eduksi lasketaan
-perehtyneisyyttä laatujärjestelmiin ja niiden ylläpitoon (vähintään yhden kansainvälisen laatustandardin tuntemus)
-aiempaa työkokemusta sairaala- ja laboratorioympäristössä
-kokemusta näytteiden käsittelystä ja yhteistyöstä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja: Lila Kallio, lila.kallio@tyks.fi, 040-4828453 (virka-aikana).
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. Tutustu työnantajaan