Laboratorioalan pt. tuntiopettaja - Savon koulutuskuntayhtymä

Laboratorioalan pt. tuntiopettaja - Savon koulutuskuntayhtymä

Savon koulutuskuntayhtymä hakee laboratorioalan tiimiinsä aktiivista, yhteistyökykyistä ja työstään innostunutta laboratorioalan päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 21.10.2019- 6.3.2020.

Työtehtävä on yritykselle järjestettävän rekrytointikoulutuksen toteuttaminen yhdessä alan tiimin sekä yrityksen henkilöstön kanssa sisältäen mm. soluviljelyn, aseptiikan, laminaarityöskentelyn, liuoksen valmistuksen ja suodatuksen sekä työpäiväkirjan täytön perusteet. Opetus tapahtuu pääosin englannin kielellä. Tehtävä täytetään ehdolla, että koulutus toteutuu.

Tehtävän hoitaminen edellyttää käytännön työkokemusta laboratorioalalta sekä hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja. Kyseisessä tehtävässä tarvitaan lisäksi hyvä englanninkielen taito.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.sakky.fi

Lisätietoja antaa Ilkka T. Kemppainen, puh. 044 785 3165, ilkka.kemppainen@sakky.fi
Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä.
Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut
Osoite: Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio

Koulutus tekee hyvää. Läpi elämän!
Savon koulutuskuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Kuntayhtymän omistaa 16 pohjoissavolaista kuntaa ja se ylläpitää Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota.
Tarjoamme monipuolisia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa, täydennyskoulutuksissa sekä lukio-opinnoissa.
Vuosittain noin 17 000 opiskelijaa hyödyntää kattavaa tarjontaamme. Räätälöidyt ja laadukkaat koulutukset vastaavat työelämän tarpeisiin ja olemme aktiivinen työelämän kehittäjä. Jatkuvan haun kautta opiskelemaan voi hakea joustavasti ympäri vuoden.
Savon koulutuskuntayhtymä on noin 720 ammattilaisen työpaikka. Kampuksemme sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä, mutta järjestämme koulutuksia myös valtakunnallisesti.
Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion kampukset ovat savuttomia.

Tutustu työnantajaan