Skip to main content
test
Laboratoriohoitaja, Varkaus, Leppävirta - Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, ISLAB

Laboratoriohoitajan toimet Leppävirralla ja Varkaudessa

Hei sinä bioanalyytikko tai pian valmistuva opiskelija! Oletko kiinnostunut tekemään töitä ISLABissa? Tarjoamme monipuolista ja mielekästä työtä sekä näytteenotossa että analytiikan eri saroilla. Tule meille töihin ja pääset tärkeäksi osaksi potilaan laadukasta hoitoketjua!

Haemme kahta (2) laboratoriohoitajaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin ISLABin Pohjois-Savon aluelabo-ratorioon 26.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimien sijoituspaikat ovat Leppävirran ja Varkauden labora-toriot. Kelpoisuus tehtävään on laboratoriohoitajan/bioanalyytikon tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Huomioimme myös valmistuvat bioanalyytikko opiskelijat.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa ja tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävään kuuluu neljän (4) kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimuksen) mukaan. Sähköinen hakemus pyydetään lähettämään 26.8.2022 mennessä. Mainitse hakemuksessa, kumpaan paikoista ensisijaisesti haet.

Leppävirralla työ on päivätyötä sisältäen näytteenoton lisäksi analytiikkaa. Yhteistyö terveysaseman muun henkilö-kunnan kanssa on tiivistä, joten pääset osallistumaan mukaan potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoprosessiin. Bonuksena pääset nauttimaan vapaa-ajalla luonnonkauniista ympäristöstä monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen www.leppavirta.fi

Varkaudessa tarjoamme monipuolisen työympäristön, jossa sinulla on mahdollisuus hyödyntää ja kehittää ammat-titaitoasi monella eri osaamisalueella. Työ on kaksivuorotyötä sisältäen myös näytteenottoa. Yhteisöllisen työvuo-rosuunnittelun ansiosta pääset vaikuttamaan oman työ- ja vapaa-aikasi tasapainottamiseen. Varkauden laborato-rio toimii uudessa 2021 keväällä käyttöön otetussa Aalto Hyvinvointikeskuksessa järven rannalla. Kaupungin tarjo-amiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin voit tutustua osoitteessa www.varkaus.fi

Työhyvinvointisi on meille tärkeää, ISLAB tarjoaa työntekijöilleen hyvinvointiedun (ePassi), jota voi käyttää vapaava-lintaisesti erilaisiin liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin.

Lisätietoja

http://www.islab.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

osastonhoitaja Aila Argillander 044 7178661 aila.argillander@islab.fi

Lisätietoja

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, ISLAB

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) järjestää laboratoriopalvelut Itä- ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntayhtymien, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sekä Ylä-SavonSOTE kuntayhtymän alueella (www.islab.fi). Aluelaboratorioita ovat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon laboratoriot. Henkilökuntaa on noin 600 terveydenhuollon ammattilaista ja toimipaikkoja noin 70.


Osoite: Savontie 55, 78300 Varkaus

Sinulle suositellut työpaikat