Lähi- ja sairaanhoitajia (kotihoito) - Lohjan kaupunki

Lähi- ja sairaanhoitajia (kotihoito) - Lohjan kaupunki

Lohjan kaupunki hakee Ikääntyneiden palvelualueen kotihoitoon sekä päivätoimintaan 1-5 kuukauden pituisiin kesäajan vuosilomasijaisuuksiin lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Myös opiskelijat huomioidaan. Tarjoamme mielenkiintoisen, haasteellisen ja itsenäisen työn kotihoidon moniammatillisissa tiimeissä koko Lohjan alueella.

Kotihoito on pääasiassa vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille tarkoitettua omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Kotihoidon toimintaperiaatteena on tuottaa hyvää, turvallista ja asiakkaan tarpeen mukaista hoivaa kotihoidon asiakkaille. Toimimme yhteistyössä asiakkaiden läheisten sekä heidän hoivaan liittyvien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lähihoitajan sijaisuuksissa opiskelijalta edellytetään riittävää määrää suoritettuja lähihoitaja- tai sairaanhoitajaopintoja (lähihoitajaopiskelijat suoritettuna hoiva- ja huolenpidon tutkinnon osa, sairaanhoitajaopiskelijat 60 op). Sairaanhoitajan sijaisuuksissa opiskelijoilta edellytetään vähintään 140 opintopistettä.

Muodollisen kelpoisuuden lisäksi odotamme hoitotyön osaamista, joustavuutta, ryhmätyöosaamista sekä asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa työotetta. Lisäksi arvostamme kehittämismyönteistä työotetta, kokemusta kotihoidosta ja tiimityöskentelyssä tarvittavia hyviä vuorovaikutustaitoja. Molempien kotimaisten kielten osaaminen katsotaan eduksi. Meillä on osaava, asiakastyöstä ja sen kehittämisestä kiinnostunut henkilökunta, joka perehdyttää sinut työhön.

Ajokortti ja oman auton käyttö katsotaan hakijalle eduksi. Sijaiseksi valitun lääkehoidon osaaminen varmistetaan LOVe- lääkehoidon tentillä ja näytöillä. Kotihoidossa tehdään kaksivuorotyötä, yöhoito toimii omana toimintanaan. Sijaisuuksissa vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Haastatteluja ja valintoja voidaan tehdä jo hakuajan aikana.

Hakuaikaa jatketaan 3.6.2019 asti.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on puolet työsuhteen kestosta.

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Yhteystiedot:
Länsi-Lohjan kotihoidon aluevastaava Teija Wägg puh. 044 767 4884 tai teija.wagg@lohja.fi
Mäntynummi-Keskustan ja yöhoidon aluevastaava Jutta Tiesmäki puh. 050 561 3191 tai jutta.tiesmaki@lohja.fi
Nummentausta-Keskustan kotihoidon aluevastaava Pirjo Leinonen puh. 050 357 7890 tai pirjo.leinonen@lohja.fi
Routio-Keskustan kotihoidon aluevastaava Lea Loukkalahti puh. 050 326 6509 tai lea.loukkalahti@lohja.fi
Virkkala-Ojamon kotihoidon aluevastaava Sari Oksanen puh. 050 561 3193 tai sari.oksanen@lohja.fi
Päivätoiminta, kotihoidon aluevastaava Pia Riihioja puh. 050 355 2215 tai pia.riihioja@lohja.fi
Palveluohjauksen ja kotona asumisen tuen päällikkö Päivi Degerholm puh. 050 357 4534 tai paivi.degerholm@lohja.fi

Lisätietoja

http://www.lohja.fi

Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 3.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-111-19. Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lohjan kaupunki, Hyvinvointi, Ikääntyneiden palvelut
Osoite: Lohja

Lohja on turvallinen järvikaupunki läntisellä Uudellamaalla, lähellä suurkaupungin sykettä. Tapahtumarikas Lohja sijaitsee keskeisellä paikalla eteläistä Suomea, noin puolen tunnin päässä pääkaupunkiseudusta.
Viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen kulttuuri, korkeatasoinen osaaminen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä luovat edellytykset asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnille.
Lohjan väkiluku on noin 48 000 asukasta ja kaupungin palveluksessa työskentelee yli 3 000 työntekijää.

Tutustu työnantajaan