Lähihoitaja 10 kpl (kesätyö) Kurjensiipi 1 ja 2 - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Lähihoitajan tehtävät Kurjensiipi 1 ja 2 -nimisissä ikääntyneiden toimintakyvyn tuki- ja arviointiyksiköissä. Yksiköt sijaitsevat osoitteessa Kurjenmäenkatu 6, rakennus 41, 20700 Turku eli Kupittaan puiston välittömässä läheisyydessä.

Kurjensiipi 1 ja 2 ovat Vanhusten asumispalveluihin kuuluvia, lyhytaikaista laitoshoitoa tarjoavia yksiköitä, joissa on asiakkaina monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja virikkeellistä. Haluamme tarjota asiakkaillemme aktiivisen arjen, jolla tavoittelemme asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitämistä, kunnon kohentumista ja kotiutumista. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti asiakkaan perushoitoa. Hän arvioi asiakkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta sekä laatii niiden perusteella asiakkaalle hoitosuunnitelman. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Kesäsijaisilta emme tätä edellytä, mutta RAI:n osaaminen katsotaan eduksi. Lähihoitaja osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritettuaan lääkeluvan. Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus.
Huomioimme haussa myös lähihoitajaopiskelijat.

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan asiakas- ja voimavaralähtöinen työote, sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä motivoituneissa työyhteisöissä sekä mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn.
Työ on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihin.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Skants-Laine Tarja, Kurjensiipi 1, puh. 040 5935608
Uusitalo Johanna, Kurjensiipi 2, puh. 044 9073658
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 2, Kurjenmäki, Kurjensiipi 1, Kurjensiipi 2
Osoite: Kurjenmäenkatu 6, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.