Skip to main content
test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana kaksi (2) lähihoitajan tointa, jotka sijoittuvat palvelussuhteen alkaessa hoidon ja hoivan tulosalueelle. Toimien tämän hetkinen sijoituspaikka on Palvelukeskus Kotiranta Pattijoella. Työ on kolmivuorotyötä. Palvelukeskus Kotirannan asumispalveluyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikääntyville asiakkaille.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaalihuollon kelpoisuuslain 8§:n mukainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Arvostamme aitoa kiinnostusta ikäihmisten hoivaan ja kokemusta työskentelystä heidän kanssaan sekä hyviä kliinisiä taitoja. Käytämme toimintakyvyn arvioinnissa RAI-järjestelmää. Siksi toivommekin, että sinulla on siitä kokemusta tai olet motivoitunut perehtymään siihen. Toiminnassamme painotamme asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa työotetta sekä asukkaiden arjen rikastuttamista. Olet etsimämme henkilö, mikäli olet avoin uusille ideoille ja haluat kehittää toimintaa. Toivomme, että hoitajana kohtaat asukkaat, omaiset ja työkaverit avoimesti ja arvostavasti.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn osana tiimiä ja mahdollisuuden hyödyntää monipuolisesti osaamistasi lähihoitajana. Perehdytämme sinut tehtävään.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä maksetaan vakituiseen työsuhteeseen tulevalle lähihoitajalle rekrytointilisää 300 euroa kuukaudessa vuoden 2022 loppuun saakka. Kuukausittain maksettavan rekrytointilisän lisäksi tarjolla on myös kertapalkkio, joka on sitä suurempi mitä nopeammin työntekijä pääsee aloittamaan kuntayhtymän palveluksessa. Mikäli työntekijä on kuntayhtymän palveluksessa 3.7.2022 mennessä, hän on oikeutettu 600 euron kertakorvaukseen. Jos aloituspäivä on 25.7.2022 mennessä, kertapalkkio on 400 euroa ja 15.8.2022 mennessä aloittaville kertapalkkio on 200 euroa. Sekä rekrytointilisään että kertapalkkioon on oikeutettu vähintään 2 kuukauden mittaisella palvelussuhteella.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja hygieniapassi 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimien täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat palveluesimies Auli Käräjäoja, puh. 040 135 8566 ja sairaanhoitaja Raija Konola, puh. 040 135 8639. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat