Lähihoitaja, 20 kesäsijaisuutta , Kulkurin Valssi - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Kulkurin Valssin toiminta on alkanut syksyllä 2019. Kulkurin Valssi sijaitsee lähellä Kuralan kylämäkeä, joten asukkaiden kanssa tehtävä kesäretkikohde on kävelymatkan päässä. Kulkurin Valssissa asuu 118 asukasta ja talo muodostuu kahdeksasta 15 asukkaan tuvasta; Polkka-, Rokki-, Humppa-, Jatsi-, Jenkka-, Disko-, Samba- ja Tangotupa.

Mottomme on Koti täynnä elämää. Oletko valmis antamaan oman panoksesi asukkaiden ja koko hoitotiimin käyttöön? Jos olet, niin olet juuri hakemamme henkilö.

Kulkurin Valssissa asuu monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Toimintamme on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoon koskevaan päätöksentekoon. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritettuaan lääkeluvan, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta sekä laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa käytetään RAI Screener (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Kesäsijaisilta emme tätä edellytä, mutta osaaminen katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus. Huomioimme myös alan opiskelijat.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta.
Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan kokemus vanhustyöstä, voimassa oleva Love/MiniLop -lupa, RAI-osaaminen, hyvät tietotekniset taidot sekä innostus toteuttaa asukkaiden virikkeellistä arkea.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja osaavassa työyhteisössä sekä mielenkiintoisen ja itsenäisen työn vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Saat hyvän perehdytyksen ja mukavan tukea antavan työyhteisön. Odotamme sinun olevan aktiivinen ja oma-aloitteinen, ja sinulla on pitkäjänteisyyttä ja ymmärrystä vanhustyöhön. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti. Toimit joustavasti tiimin jäsenenä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin. Hahmotat lähihoitajana kokonaisuuksia ja haluat jatkuvasti kehittää osaamistasi.

Tutustu työnantajaan

Kulkurin Valssi 1 (2.krs. Polkka- ja Rokkitupa), yksikön esimies Jonna Kukkola, klo 8.00-15.00, p. 0408246922, jonna.kukkola@turku.fi
Kulkurin Valssi 2 (3.krs. Humppa- ja Jatsitupa), yksikön esimies Marjo Salminen, klo 8.00-15.00, p. 0503101678, marjo.salminen@turku.fi
Kulkurin Valssi 3 ja 4 (4.krs. Jenkka- ja Diskotupa, 5.krs. Tango- ja Sambatupa), yksikön esimies Irene Kankaanranta, klo 8.00-15.00, p. 0401503158, irene.kankaanranta@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 3, Kulkurin Valssi
Osoite: Kuralankatu 2, 20540 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.